VVD-Kamerlid Erik Ziengs stelt de deadline voor het saneren van asbestdaken ter discussie.

Doelstelling van het kabinet is dat alle asbestdaken per 2024 zijn verwijderd. Maar met nog 95 miljoen m2 dak te gaan en de capaciteitsproblemen die er zijn voor het saneren, vreest Ziengs dat dit doel niet haalbaar is.

Toch doel 2024 proberen te behalen

De VVD-er wil eerst kijken of het mogelijk is om het huidige beleid te optimaliseren om de doelstellingen toch te halen, maar als dat niet kan, bekijken of de deadline verschoven kan worden om hiermee meer tijd en ruimte te creëren.
Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat wil vooralsnog vasthouden aan 2024. “We zetten voorlopig alles op alles om deze doelstelling te halen”, zegt ze.

Coating geen duurzaam alternatief

Voor de sanering van asbestdaken is € 75 miljoen beschikbaar. Het aantal aanvragen voor subsidie is jaarlijks veel hoger dan het beschikbare budget, waardoor de middelen voor het lopende jaar al bijna op zijn met aanvragen van het voorgaande jaar. “De belangstelling voor subsidie is heel groot, maar daarnaast is het goed te weten dat er ook veel naast deze subsidie gebeurt”, zegt Van Veldhoven. Ze doelt op onderwijstrajecten om het aantal asbestsaneerders te verhogen en op innovaties.

Ziengs vraagt zich af of de coating over asbest ook geschikt is om meer tijd te kunnen nemen voor de sanering. Van Veldhoven zegt dat de coating nu wordt gebruikt om de werksituatie voor asbestsaneerders veiliger te maken. “Het is niet bewezen dat asbest met de coating wat langer kan blijven liggen. We moeten wel kijken of het een oplossing biedt en hoe lang het asbest dan kan blijven liggen.” Van Veldhoven benadrukt dat de coating geen alternatief is voor het verwijderen van asbest. “Uiteindelijk moet alle asbest verwijderd worden.”

Extra subsidie gewenst

Ook CDA en GroenLinks uitten hun zorgen over de sanering van asbest. CDA-er Von Martels wil dat er maatregelen worden genomen om het saneren te vereenvoudigen, in plaats van dat er alleen over wordt gesproken. Dit kan volgens hem bijvoorbeeld door het toestaan van een hoogwerker. Ook vraagt hij of er ruimte is voor extra subsidie. Dat zegt Van Veldhoven niet toe.

Bron artikel: boerderij.nl