Centrum voor Veilig Wonen

De zelfstandige uitvoeringsorganisatie Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft sinds 5 januari 2015 de schadeafhandeling overgenomen van de NAM. 150 mensen dragen bij aan het versneld afhandelen van kleine schades door aardbevingen. Meer complexe schade of specifieke doelgroepen krijgen een eigen contactpersoon. Ook houdt het centrum zich bezig met de bouwkundig versterking en de verduurzaming van woningen in het aardbevingsgebied in Noordoost-Groningen.

Voor Find Asbestinventarisatie is een vervolgfase gestart op basis asbestinventarisaties van betreffende schademeldingen.
Momenteel zijn er een 400 losse woningen getoetst op schademeldingen, samen met meerdere (advies)partijen wordt er gekeken naar de bouwkundige staat van de getroffen aardbevingswoningen. Door alle informatie samen te bundelen kan er een plan van aanpak gemaakt worden met betrekking tot eventuele herstelactiviteiten. Het project is nog steeds lopend. Kort geleden heeft het gerechtshof een vonnis uitgesproken dat de NAM een vergoeding moet doen uitkeren op basis waardevermindering woningen vanwege de aardbevingen.

Meer info, klik hier!