De deadline voor het verbod op asbestdaken is verlengd tot 1 januari 2028.
Dat laat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) weten middels een Kamerbrief.
Daarmee wordt het beoogde verbod voor 2025 van tafel geveegd.
De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 28 mei al met Van Veldhoven over het onderwerp en de haalbaarheid van de deadline van 1 januari 2025.
De staatssecretaris schrijft nu dat het verbod omwille van de haalbaarheid en betaalbaarheid van de saneringsopgave 4 jaar wordt opgeschoven. Gevaar blijft Uit het debat met de Eerste Kamer blijkt dat Van Veldhoven achter een algeheel verbod blijft staan. Volgens de staatssecretaris geldt het gevaar van asbest nog onverminderd. Dat blijkt uit een recente herbeoordeling van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Eerste Kamer onderschrijft dit, maar vroeg tegelijkertijd om opschorting van het verbod in 2024. Dit omdat er getwijfeld werd over de haalbaarheid van de deadline 31 december 2024. Van Veldhoven sluit zich hier nu bij aan. In de algemene maatregel van bestuur (AMvB) wordt daarom niet 2024, maar januari 2028 als de datum voor het verbod op asbesthoudende dakbedekking opgenomen. Daarbij kunnen gemeenten tijdelijk uitstel verlenen tot 2030. Dit is mogelijk als sloop, grootschalige renovatie of verduurzamingsprojecten in de tussenliggende periode zijn voorzien. Er komt een budget van €5 miljoen beschikbaar om schrijnende gevallen bij te staan, bijvoorbeeld wanneer huiseigenaren de sanering niet kunnen bekostigen. Nieuwe regels voor sanering? In 2022 wordt beoordeeld of dit budget toereikend is, waarna in 2025 een evaluatie wordt uitgevoerd om een vinger aan de pols te houden. Ook in 2022 vind een tussentijdse evaluatie plaats. Op dit moment voert TNO onderzoek uit naar de alternatieven voor het eenvoudiger en goedkoper saneren van asbestdaken. Er wordt daarbij onder meer gekeken naar de mate van blootstelling en haalbaarheid van de ’35m²-grens’.
De Eerste Kamer heeft inmiddels alsnog tegen het wetsvoorstel van Van Veldhoven gestemd.

Bron: boerenbusiness.nl