Verbod op asbestdaken gaat tikje langer duren, subsidieregeling blijft ongewijzigd!!

Het verbod op asbestdaken wordt voorlopig uitgesteld. De Raad van State adviseert om een meer solide wettelijke grondslag in de Wet Milieubeheer op te nemen.

Het kabinetsbeleid om alle asbestdaken voor 2024 te hebben verwijderd, blijft topprioriteit aldus Sharon Dijksma, de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, in een brief aan de Tweede Kamer.

Het aangekondigde besluit moet de handhaving van de wet ten goede komen. De Raad van State adviseert daarom om een zogeheten wettelijke basis te leggen.
Daarbij staat het belang van volksgezondheid volgens de raad voorop, waarbij zorgvuldigheid belangrijker is dan tijdsdruk.
‘Onzekerheid over de mogelijkheid van handhaving is absoluut onwenselijk’, laat Dijksma weten in haar brief.

Dijksma benadrukt dat de subsidieregeling ongewijzigd blijft. De regeling is geopend en de eerste aanvragen worden verwerkt.
De ontwikkeling van decentrale overheids-initiatieven, om asbestdaken versneld te verwijderen, ontwikkelen zich in rap tempo.
Volgens Dijksma een positieve ontwikkeling .

In de komende periode wordt het voorstel aangepast en verduidelijkt. Dijksma verwacht het nieuwe voorstel begin 2017 naar de Tweede Kamer kan.
Vervolgens kan de wet, nadat alle kamerprocedures zijn doorlopen, op 1 juli 2017 van kracht gaan.