Asbestinventarisatie meerwaarde Vastgoed Makelaardij

Vastgoed Makelaardij

Vastgoed Makelaardij

Find Asbestinventarisatie heeft op basis kwaliteit / prijsverhouding een “mooie” opdracht gegund gekregen.
Door geheel Nederland zullen de komende twee maanden door geheel Nederland meerdere woningen worden geïnventariseerd op asbesthoudende materialen.
Deze opdracht komt vanuit de Vastgoed Makelaars-sector. In de afgelopen maanden is er veel contact geweest met de Makelaars Vastgoedwereld.
Zo krijgt de sector steeds meer te maken met het op orde hebben van de RI & E elementen. Hierbij komt de problematiek van asbest steeds meer naar voren.
Door het inventariseren van betreffende bouwwerken kan er “overzichtelijk” kenbaar worden gemaakt hoe het gesteld is met de kwaliteit van de eventueel bouwkundig toegepaste asbestmaterialen.
De bouwwerken lopen uiteen van rijtjeswoningen tot vrijstaande woningen. Op basis van het inventariseren kan er snel gereageerd worden om tot eventuele asbestverwijdering(en) over te gaan en/of doelstellingen te bewerkstelligen. Gehele project is opgebouwd in fases, zo zal er over twee weken de eerste asbestinventarisaties worden uitgevoerd. Op basis van deze woningen kan er steekproefsgewijs (10 % steekproef) een oordeel worden geveld.