Het is een goede zaak dat de Eerste Kamer een streep heeft gezet door het wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) om per 2028 asbest in daken ter verbieden. Dat vindt 83 procent van de stellingdeelnemers.

Een groot deel van de respondenten (81procent) heeft begrip voor de senatoren die aanvankelijk voor het asbestverbod waren maar uiteindelijk tegenstemden omdat ze twijfelden aan de haalbaarheid van de wet.
De politici vielen vooral over de beperkte beschikbaarheid van asbestsaneerders en de hoge kosten voor particulieren. „Als de overheid vindt dat de asbestdaken moeten verdwijnen moeten zij het zeker voor de particulier financieel mogelijk maken”, is een veelgehoord geluid onder de stellingdeelnemers.

„Je kunt mensen niet dwingen hun dak er af te laten slopen, in elk geval niet zonder financiële aanmoediging”, reageert iemand. ’Een goede compensatie, in subsidie of door het aftrekbaar van de belasting te maken’, is ook volgens een andere stellingdeelnemer een goed plan. „Je moet de mensen toestaan om hun dak te verwijderen als ze er de financiën voor hebben”, meent een ander. „Bij dwang vindt je het gedumpte afval terug in de natuur en dat moeten we niet willen.”

Veel van de respondenten die blij zijn dat het wetsvoorstel nu is weggestemd, zijn dan ook niet tegen een asbestverbod maar vinden dat de voorwaarden voor verwijdering moeten veranderen. „Al het asbest moet weg, zeker in leefomgevingen. Er moet alleen een goede manier gevonden worden om het te verwijderen”, schrijft iemand.
Zo’n 85 procent van de deelnemers steunt woningcorporaties en andere betrokkenen die pleiten voor het veranderen van de normen zodat de verwijdering van asbest goedkoper wordt. „De mannen in witte pakken die nu worden ingezet, zijn vaak overdreven”, luidt een reactie. „Er kan op een veel simpelere manier asbest worden verwijderd dan nu wordt gedaan,” wordt ook gesteld. „Asbest is niet gevaarlijk als er niet in wordt geboord of gezaagd.
Nu wordt het met zeer hoge kosten en gekleed als marsmannetjes verwijderd.
Dat is allemaal poppenkast voor de bühne.” Een ander schrijft: „Verwijderen met behulp van eenvoudig nat maken geeft geen enkel risico, de zaak is schromelijk overdreven.”

De conclusie van een recent onderzoek van onder meer TNO en de Radboud Universiteit Nijmegen dat het verwijderen van asbest minder gevaarlijk lijkt dan altijd gedacht, wordt dan ook door 80 procent van de deelnemers als waarheid aangenomen.
„Zolang roken en autorijden dat fijnstof produceert niet verboden wordt, is een asbestverbod tamelijk onredelijk”, vindt een respondent.
„Beide genoemde problemen veroorzaken namelijk veel meer doden dan asbest.” Een andere respondent vindt dat het gevaar ’zwaar wordt overdreven’.
„Een stal op het platteland met een asbestdak is in principe niet gevaarlijk, het moet alleen niet in brand vliegen.”

Er zijn echter ook deelnemers die het zorgelijk vinden dat de gezondheidsrisico’s van asbestverwijdering in twijfel worden getrokken.
Zo stelt één van hen: „Het is en blijft gevaarlijk spul waar we met z’n allen zo snel mogelijk vanaf moeten.
” Een ander is nog stelliger: „Asbest is gevaarlijk; wie dat ontkent is gestoord.”

Bron: telegraaf.nl