De asbestbranche is niet klaar om op 1 januari 2015 te kunnen voldoen aan de strengere eis voor amfibool (blauw en bruin) asbest van 300 vezels per kubieke meter.
Vermoedelijk gaat tijdelijk een tusseneis gelden van 2000 vezels per kubieke meter.

Minister Asscher (sociale zaken) wil per januari 2015 de grenswaarde voor het gevaarlijke amfibool asbest aanscherpen van 10.000 vezels per kubieke meter naar 300 vezels per kubieke meter. In combinatie met een andere verdeling van de risicoklassen en een eindmeting met elektronenmicroscopie geeft de asbestbranche aan nog net klaar te zijn voor deze strengere grenswaarde. Voor het minder gevaarlijke chrysotiel (wit) asbest geldt sinds 1 juli 2014 de grens van 2000 vezels per kubieke meter.

De soepeler grens heeft gevolgen voor de arbeidsveiligheid van asbestsaneerders, geeft Marga Zuurbier, directeur arbeidsomstandigheden bij de inspectie SZW, toe. “De huidige beschermingsmaatregelen zijn niet veilig genoeg voor amfibool asbest, maar we kunnen er niets aan doen. We kunnen namelijk alleen maar handhaven op de huidige grenswaarden. Dat is triest omdat mensen het risico lopen ziek te worden.”