Posted door
Strengere controles op gevaarlijke stoffen

Strengere controles op gevaarlijke stoffen

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) verscherpt de controles bij bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. De Inspectie SZW krijgt 4,5 miljoen euro extra om specifiek toezicht te houden op het gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkvloer, schrijft Van Arkaan de Tweede Kamer. Het maximale boetebedrag voor overtreders gaat omhoog van 3000 naar […]

Posted door
Grootschalig project gemeente Groningen

Grootschalig project gemeente Groningen

Find Asbestinventarisatie BV zal binnenkort starten met het inventariseren van een 69-tal gemeentelijke panden van de gemeente Groningen. De onderzoeksresultaten zullen gebruikt worden om installateurs te informeren over het feit of en waar zich asbesthoudend materiaal in het pand bevindt. De inventarisatie en de rapporten worden uitgevoerd conform Bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de […]

Posted door
Van Ark verbetert regels asbestverwijdering

Van Ark verbetert regels asbestverwijdering

Asbest op een veilige en gezonde manier weghalen kan nog beter dan nu gebeurt. Dat geldt ook voor de naleving van de asbestregels. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past daarom een aantal regels aan om te komen tot een zorgvuldiger asbestbeleid. Er komt meer ruimte voor innovatie zodat er sneller nieuwe […]

Posted door
Asbest autoriteit Find haalt opnieuw grote opdracht binnen

Asbest autoriteit Find haalt opnieuw grote opdracht binnen

Vorige week vrijdag heeft Find een positief bericht mogen ontvangen met betrekking tot acceptatie nieuwe opdracht voor asbest inspectie te Groningen. Find Asbestinventarisatie is momenteel als adviesbureau, inspecteur en rapporteur nauw betrokken bij de bouwkundige onderzoeken aardbevingsgebied te Groningen. Afgelopen vrijdag heeft Find opnieuw een opdracht gegund gekregen om voor een langere duur meerdere woningen te inspecteren. Deze nieuwe […]

Posted door
Asbestautoriteit Find haalt opdracht gemeente Heerenveen binnen

Asbestautoriteit Find haalt opdracht gemeente Heerenveen binnen

In opdracht van gemeente Heerenveen rondt Find Asbestinventarisatie momenteel een asbestonderzoek af betreffende een tweetal scholen, bijgebouwen en worden er meerdere tijdelijke onderwijshuisvestigingen aan de Sallandlaan te Heerenveen onderzocht. Gecombineerd worden er meerdere bedrijfspanden aan de Gedempte Molenwijk te Heerenveen (Friesland) onderzocht op asbesthoudende bouwkundige materialen. Deze panden staan op de nominatie om gesloopt te worden, […]

Posted door
Vervolgonderzoeken aardbevingsgebied NAM

Vervolgonderzoeken aardbevingsgebied NAM

Centrum voor Veilig Wonen De zelfstandige uitvoeringsorganisatie Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft sinds 5 januari 2015 de schadeafhandeling overgenomen van de NAM. 150 mensen dragen bij aan het versneld afhandelen van kleine schades door aardbevingen. Meer complexe schade of specifieke doelgroepen krijgen een eigen contactpersoon. Ook houdt het centrum zich bezig met de bouwkundig versterking […]

Posted door
Nieuwbouw Noorderhoek Sneek

Nieuwbouw Noorderhoek Sneek

Wijkvernieuwing Noorderhoek In ketensamenwerking is er een start gemaakt door Find Asbestinventarisatie tot het inventariseren van een kleine 200 wooneenheden op asbesthoudende bouwkundige materialen. Voor de herstructurering van Noorderhoek is door de Elkien een plan gemaakt voor de realisatie van ruim 200 nieuwe woningen. Gelijktijdig met de planvorming voor nieuwbouwwoningen is besloten om deze woningen aan […]