ACTIE subsidie pakket
Vanaf dit jaar kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak van asbest hebben een subsidie aanvragen voor renovatie.
De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn.
Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen.
Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen.

De subsidie is voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter, en kan zowel door particulieren als bedrijven en instellingen worden aangevraagd.
Per vierkante meter wordt er 4,50 euro subsidie gegeven, met een maximum van 25.000 euro per adres. Voor de subsidieregeling is tot en met 2019 minimaal 75 miljoen beschikbaar.
Hiermee kan dan meer dan 16 miljoen vierkante meter versneld worden gesaneerd. Voor jaar 2016 is het subsidiebudget vastgesteld op tien miljoen euro.

Particulieren en bedrijven kunnen vanaf 4 januari 2016 een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.
Ander asbestmateriaal dat in gebouwen kan zitten, zoals isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden omdat dit materiaal niet onder invloed van de buitenlucht verweert en niet kan vrijkomen. Dit materiaal komt daarom ook niet in aanmerking voor de subsidie.

Vanaf 1994 is het gebruik van asbest verboden.
Ook bestaat de plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest bij verbouwing of sloop.
Dit jaar besloot het kabinet dat er vanaf 2024 geen asbest meer op de Nederlandse daken mag liggen.
Nu ligt er nog ongeveer 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend materiaal op daken, waarvan circa 15 miljoen op huizen en bijna 80 miljoen op agrarische gebouwen.

Find Bedrijven biedt u een “once in a lifetime” pakket aan!!

Slim ondernemen!! Slim inkopen!! Slim rendement absorberen!!

Find koopt collectief in. In bepaalde regio’s met een bepaalde straalratio kunnen wij u voor een gereduceerd tarief op weg helpen.
Find verzorgt het gehele pakket van aanvraag tot oplevering met alle benodigde wettelijke bepalingen vanaf de inkadering tot de asbestverwijdering met bijbehorende eindbeoordeling.
Eveneens kunnen wij voor u de vergunning en subsidie aanvragen verzorgen!!

Subsidie pakket asbestverbod 2024

Lees gehele brochure voor de spelregels, FAQ en vragen door bovenstaand afbeelding dubbel aan te klikken

Waar kan het asbest subsidiepakket “Once in a lifetime” uit bestaan:

  • Aanvragen van subsidie (daken > 35 m2) van daken (buitenlocaties)
  • Invoer gegevens Landelijk Asbestvolgsyteem | LAVS (verplichting)
  • Het inventarisaren van betreffende bouwwerk(en) op asbest conform SC-540 (verplichting)
  • Aanvragen van de verplichte sloop- en/of renovatievergunning (melding)
  • Het aanvragen van offertes voor de asbestverwijdering conform SC-530 (verplichting)
  • Het vrijgeven / uitvoeren eindbeoordeling na asbestverwijdering (visuele eindcontrole conform NEN 2990, verplichting)
  • Het aanvragen van offertes voor nieuwe dakplaten (combinatie pakketten)

Neem voor meer info en/of keuze mogelijkheden contact op met de heer Bert Hoogsteen van Find Bedrijven, of laat u vrijblijvend terugbellen.

We wijzen u op onze Privacy- en cookieverklaring.