Jaarlijks vinden er vele tientallen kleine aardbevingen plaats in Nederland. In Nederland kennen we natuurlijke aardbevingen. Deze vinden vooral in Zuid-Nederland plaats. Daarnaast zijn er geïnduceerde aardbevingen, die ontstaan door gaswinning in Noord-Nederland. Meestal zijn dat heel lichte bevingen waar we nauwelijks iets van merken. Bij voelbare bevingen kan er echter ook schade aan huizen ontstaan. In die gevallen gaat NAM op bezoek bij bewoners. NAM zal de schade die is ontstaan als gevolg van een aardbeving vergoeden.

Vanaf volgende week zal Find Bedrijven beginnen met het inkaderen van de mogelijke aardbevingsschademeldingen.
Find Bedrijven is gevraagd om haar expertise, met betrekking tot het inkaderen / inventariseren van asbesthoudende objecten welke eventueel verwijderd zullen worden, om eventuele schades te doen herstellen. In week 22 zal er een start-up plaatsvinden met de bouwkundige inspecties. Vervolgens zullen de onderzoeksresultatenverslagen onafhankelijk getoetst worden om eventueel de bouwschades te doen herstellen. In eerste instantie zal het om 300 wooneenheden gaan. Op basis van meldingen zal worden bekeken welke aanvragen in behandeling worden genomen.

Schade melden

U kunt uw schades melden bij Centrum Veilig Wonen. Dit kan online via het schadeformulier, of per brief. Na uw melding wordt er contact met u opgenomen om te luisteren naar wat u is overkomen en om de schade die u heeft gemeld te bespreken. Een schade-expert komt op een geschikt moment bij u thuis om te kijken naar gemelde en eventueel verborgen schades.

De expert maakt foto’s en bespreekt met u de bevindingen. Als blijkt dat de beving inderdaad is ontstaan door aardgaswinning, vergoedt NAM de kosten die nodig zijn om eventuele schade te verhelpen. U ontvangt een taxatierapport en zal uw NAM-contactpersoon contact met u opnemen om dit document te bespreken.  Indien u zich niet kunt vinden in de uitkomst van de taxatie, kunt u een contra-taxatie laten uitvoeren.

Nadat overeenstemming is bereikt kunt u een aannemer opdracht geven voor de uitvoering van het werk. NAM raadt sterk aan te kiezen voor duurzaam herstel. Indien gewenst kunt u de rekening van de aannemer direct door NAM laten betalen.