standard-title Referenties https://www.findinspectie.nl/wp-content/uploads/4187917778_1102c6451e_b.jpg

Referenties

Laden…
 • Asbestinventarisatie Brughuis de Ruyter

  Begin 2019 zal Find Bedrijven aanvangen met het onderzoeken van de musea te Den Helder. In opdracht van Ministerie van Defensie worden alle overheidsgebouw getoetst op de aanwezigheid van asbesthoudende bouwmaterialen.

 • Asbestonderzoek British American Tobacco Niemeyer

  In opdracht van British American Tobacco Niemeyer is Find momenteel druk bezig om een asbestonderzoek uit te voeren. Op basis van RI & E elementen wordt een bestaand asbestinventarisatie rapport getoetst door Find.

 • Project Schiermonnikoog

  Find Bedrijven heeft momenteel een asbestonderzoek afgerond op het eiland Schiermonnikoog. Het betreffen hier een 50-tal woningen welke volgend jaar neutraler zullen worden gemaakt. Momenteel met de zonnige dagen is het inventariseren van woningen op asbest op een eiland “helemaal zo gek niet”.

 • Start 2018 | Asbestonderzoek en projectbegeleiding

  Find Bedrijven start het loopjaar 2018 met een bundeling van asbestonderzoeken en projectbegeleiding. Voor de defensie voert Find momenteel meerdere landelijke asbestonderzoeken uit, tevens is Find ingeschakeld om als asbestregisseur te acteren. Het gehele inkooptraject is toevertrouwd en overgedragen aan Find. Naast de asbestonderzoeken voert Find zowel de eindcontroles en projectbegeleiding uit. Uit het klantenbestand […]

 • Opdracht gegund IKC Prins Maurits en IKC Prins Constantijn Leeuwarden

  Find heeft een mooie opdracht gegund gekregen om een tweetal scholen te Leeuwarden te inventariseren op asbesthoudende toepassingen. Het betreffen de scholen: IKC Prins Maurits IKC Prins Constantijn IKC Prins Maurits Het bestaande schoolgebouw zal t.b.v. de nieuwbouw volledig gesloopt gaan worden. IKC Prins Constantijn Het bestaande schoolgebouw zal gedeeltelijk worden gesloopt.       […]

 • Risicobeoordeling asbest gemeentelijke panden

  Find Asbestinventarisatie heeft een opdracht gegund gekregen om een kleine 50-tal gemeentelijke panden / bouwwerken te mogen inventariseren. Alle betreffende bouwwerken zullen worden geïnventariseerd op asbesthoudende materialen. Opdrachtgever wil inhoudelijk hebben waar eventueel asbest bouwkundig is toegepast en in welke hoedanigheid het product zich verkeerd. Het gaat met name om onderstaande bouwwerken: Posthuizen Musea Kerken […]

 • Project Design & Build Kop van Midden & Wederik

  Find Bedrijven heeft de opdracht gekregen om asbestonderzoeken uit te voeren voor het Design & Build aanbesteding Kop van Midden & Wederik. Doel van de asbestinventarisatie onderzoek is dat aannemers goed beeld krijgen van de hoeveelheid asbest in woningen en daardoor een goede inschrijving kunnen maken. De woningen zijn eigendom van en worden verhuurd door Accolade. […]

 • Find voert asbestinventarisatie uit voor WZF

  In opdracht van Wonen Zuid Friesland voert Find de komende tijd asbestinventarisaties uit voor een 180 woningen verspreid over de regio Zuid-West Friesland. De betreffende woningen zijn verspreid over de dorpen; Bakhuizen Balk Harich Idskenhuizen Langweer Nijemirdum Ouwsterhaule Skarsterbrug Sloten Sondel St. Nicolaasga Workum Wyckel Wonen Zuid Friesland wil inhoudelijk hebben waar vroeger asbesthoudende materialen […]

 • Woningstichting Wierden & Borgen gunt opdracht

  Wierden en Borgen is voornemens het aanwezige asbest in 419 woningen in de regio Winsum te saneren. Hiervoor is een asbestinventarisatie vooraf nodig. Op basis van een inschrijving heeft betreffend woningstichting gekozen voor Find als Asbestregisseur. Omschrijving van de asbestinventarisatie werkzaamheden: Asbestinventarisatie van individuele woningen en bijgebouwen incl. zaken die eigendom zijn van de bewoners Deskresearch. (tekeningen […]