Asbestverwijdering Laklijn YB Friesland Campina

Afgelopen weekeinde heeft er een eindcontrole door Find Inspecties & Analyses plaatsgevonden in opdracht van Friesland Campina Leeuwarden. De afgelopen weken hebben er asbestinventarisaties en asbestverwijderingswerkzaamheden plaatsgevonden aan de laklijn YB. Gezien de complexiteit van de asbestverwijderingswerkzaamheden had dit nogal wat voeten in de aarde. Het gehele containment is opgebouwd uit “zware” installaties. Door middel van […]

Start-up asbestverwijdering wijk de Bouwen te Drachten

In de eerste week na de bouwvak zal er in de wijk “de Bouwen” te Drachten begonnen worden met een asbestinventarisatie: asbestverwijderingswerkzaamheden van de te slopen woningen. In samenspraak met WoonFriesland, sloper, asbestverwijderingsbedrijf en asbest autoriteit Find Bedrijven zal er een start worden gemaakt met het slopen van een eerste 80-tal woningen. Alvorens zijn de […]

Find rond asbestinventarisaties renovatie voor Thus Wonen opnieuw af

In opdracht van Thus Wonen heeft Find Asbestinventarisatie een kleine 50 renovatiewoningen mogen inventariseren op asbesthoudende toepassingen. In de reeks van meerdere projecten welke Thus Wonen momenteel doorvoert op basis van het updaten / duurzamer maken van haar woningen was het momenteel een kleine 50 woningen aan de Blankenstraat te Kollumerzwaag. Op basis van het […]

Philips Drachten

Philips Drachten heeft dit jaar meerdere renovatie projecten doorgevoerd om tot een efficiëntere productielijn indeling te komen. Op basis van deze renovaties heeft Find Asbestinventarisatie alle asbestinventarisaties mogen verzorgen om tot een veilige werkomstandigheid te komen. Philips is hierin een professionele partner en neemt geen enkel risico op basis van de volksgezondheid voor haar werknemers. De menige renovaties […]

Asbestrisicobeheersing Friesland Campina

Find Asbestinventarisatie is ingeschakeld door Friesland Campina om tot een verantwoordelijk asbest risicoloze werkplek te komen. Find Inspecties & Analyses voert frequent omgevingsmetingen uit om tot een verantwoordelijke arbo-werkplek te komen. Dagelijks worden er meerdere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de velerlei installaties die inpandig zijn opgesteld. Hierin spelen de aspecten vakdeskundigheid, efficiëntie, snelheid een grote partte om […]

Project Hagedoornplein Leeuwarden

In opdracht van de Friese Woningcorporatie ELKIEN heeft Find Asbestinventarisatie een 234-tal te slopen woningen mogen inventariseren. Zo stonden alle woningen aan de Hagedoornplein, Vuurdoornstraat en Schieringerweg op de nominatie om gesloopt te worden. Volgens de woningstichting deden de woningen niet meer aan de eisen van “vandaag de dag”. Voor de te slopen 234 woningen in Leeuwarden […]