Bouwkundig onderzoek Nij Smellinghe Drachten

Bouwkundig onderzoek Nij Smellinghe Drachten

Begin januari zal Find Asbestinventarisatie BV starten met een bouwkundig onderzoek voor Nij Smellinghe te Drachten. Tijdens dit onderzoek zal het gehele ziekenhuis onderzocht worden op asbesthoudende bouwmaterialen. Door het inhoudelijk hebben van de asbesthoudende materialen en de staat waarin deze materialen zich bevinden kan Nij Smellinghe een juiste inschatting maken voor toekomstige (ver)bouwactiviteiten. Eveneens […]

Opdracht gegund  IKC Prins Maurits en  IKC Prins Constantijn Leeuwarden

Opdracht gegund IKC Prins Maurits en IKC Prins Constantijn Leeuwarden

Find heeft een mooie opdracht gegund gekregen om een tweetal scholen te Leeuwarden te inventariseren op asbesthoudende toepassingen. Het betreffen de scholen: IKC Prins Maurits IKC Prins Constantijn IKC Prins Maurits Het bestaande schoolgebouw zal t.b.v. de nieuwbouw volledig gesloopt gaan worden. IKC Prins Constantijn Het bestaande schoolgebouw zal gedeeltelijk worden gesloopt.       […]

Risicobeoordeling asbest gemeentelijke panden

Find Asbestinventarisatie heeft een opdracht gegund gekregen om een kleine 50-tal gemeentelijke panden / bouwwerken te mogen inventariseren. Alle betreffende bouwwerken zullen worden geïnventariseerd op asbesthoudende materialen. Opdrachtgever wil inhoudelijk hebben waar eventueel asbest bouwkundig is toegepast en in welke hoedanigheid het product zich verkeerd. Het gaat met name om onderstaande bouwwerken: Posthuizen Musea Kerken […]

Find voert asbestinventarisatie uit voor WZF

In opdracht van Wonen Zuid Friesland voert Find de komende tijd asbestinventarisaties uit voor een 180 woningen verspreid over de regio Zuid-West Friesland. De betreffende woningen zijn verspreid over de dorpen; Bakhuizen Balk Harich Idskenhuizen Langweer Nijemirdum Ouwsterhaule Skarsterbrug Sloten Sondel St. Nicolaasga Workum Wyckel Wonen Zuid Friesland wil inhoudelijk hebben waar vroeger asbesthoudende materialen […]

Start-up woningonderzoeken Emmeloord

Eind maart zal Find Asbestinventarisatie beginnen om een groot aantal woningen voor een woningcorporatie te onderzoeken op asbesthoudende materialen te Emmeloord. Betreffende woningen blijven tijdens bouwkundige onderzoeken en asbestinventarisatie bewoonbaar. Alvorens zullen alle huurders op de hoogte worden gesteld met de te komen activiteiten door betreffende woningcorporatie. Betreffende woningen zullen binnenkort duurzamer en gerenoveerd worden.

Asbestinventarisatie Gemeentehuis & bibliotheek te Balk

In opdracht van de Gemeente De Fryske Marren heeft Find deze week het groene licht gekregen om het prachtige pand Gemeentehuis en aanliggend bibliotheek te Balk te doen inventariseren op asbesthoudende materialen. Het raadhuis van Balk is het voormalige gemeentehuis van de gemeente Gaasterland. Het monumentale gebouw dat wij onderzoeken voor de asbestinventarisatie staat op de hoek van de Dubbelstraat en […]

Find en Thus Wonen gaan opnieuw een dienstverband verlenging aan

Find en Thus Wonen gaan opnieuw een dienstverband verlenging aan

Deze week heeft Find opnieuw het nieuws gekregen dat Thus Wonen (& Tsjnst) opnieuw voor Find Bedrijven kiest als asbestregisseur en asbestautoriteit. Opnieuw is het volle vertrouwen uitgesproken door de Friese Woningcorporatie. Find was / is al voor een drie jaar de aangewezen asbestregisseur binnen de corporatie. Door het management is het vertrouwen opnieuw uitgesproken. In […]

Vooronderzoek Serviceflat Oranjewoud Heerenveen

Vooronderzoek Serviceflat Oranjewoud Heerenveen

Find Asbestinventarisatie heeft deze week een start gemaakt met het inventariseren van de bekende Serviceflat Oranjewoud te Heerenveen. Het betreft eerst een 10 % vooronderzoek. Zo zullen eerst de lege flatwoningen en algemene ruimten worden onderzocht op asbestverdachte materialen. Alvorens zijn alle bestektekeningen, plattegronden en foto’s bestudeerd op relevante informatie. Initieel heeft er een gesprek plaatsgevonden met betreffende gebouwenbeheerder. Op basis van de […]

Antea Group en Find Asbestinventarisatie gaan samenwerkingsverband aan

Sinds een maand is de Antea Group en Find Asbestinventarisatie een samenwerkingsverband aangegaan voor het inventariseren van asbest in het aardbevingsgebied Groningen. Het betreft opnieuw een asbestinventarisatie opdracht welke ook voor het gehele loopjaar 2016 zal gelden. De Antea Group heeft in opdracht van CVW de aanbesteding gekregen om alvorens onafhankelijk de bouwkundige onderzoeken te […]