Wierden en Borgen is voornemens het aanwezige asbest in 419 woningen in de regio Winsum te saneren.
Hiervoor is een asbestinventarisatie vooraf nodig. Op basis van een inschrijving heeft betreffend woningstichting gekozen voor Find als Asbestregisseur.

Omschrijving van de asbestinventarisatie werkzaamheden:

 • Asbestinventarisatie van individuele woningen en bijgebouwen incl. zaken die eigendom zijn van de bewoners
 • Deskresearch. (tekeningen en oude rapporten worden beschikbaar gesteld)
 • Type A asbestinventarisatie rapport per sub-complex volgens SC-540
 • Geen grof destructief onderzoek
 • Het nemen en analyseren van de nodige monsters en verwerken in rapport
 • Het maken en digitaal verstrekken van een inventarisatierapporten

In het rapport aanvullend opnemen:

 • Naamstelling rapporten volgens opgaaf Wierden en Borgen
 • Kadastrale kaart
 • Plattegrond tekening per adres waarop in rood is aangegeven waar en welk asbest aanwezig is en waar asbest wordt vermoed
 • Matrix waarin opgenomen waar wel/niet asbest aanwezig is; en/of hecht- of niet hecht gebonden en klasse 1, 2 of 3
 • Standaard teksten gebruiken i.o.m. Wierden en Borgen
 • Vastleggen welke zaken eigendom van bewoner is die asbest bevatten
 • Afspraken met bewoners maken voor opnames. Startbrief stuurt Wierden en Borgen.