In de eerste week na de bouwvak zal er in de wijk “de Bouwen” te Drachten begonnen worden met een asbestinventarisatie: asbestverwijderingswerkzaamheden van de te slopen woningen.
In samenspraak met WoonFriesland, sloper, asbestverwijderingsbedrijf en asbest autoriteit Find Bedrijven zal er een start worden gemaakt met het slopen van een eerste 80-tal woningen. Alvorens zijn de betreffende woningen door Find Asbestinventarisatie geïnventariseerd op asbesthoudende toepassingen.
Find Inspecties & Analyses, Milieulaboratorium, zal de eindcontroles verzorgen.
In de te vorderen planning zal er kort geschakeld worden wanneer er onvoorziene / verborgen asbesthoudende bronnen aangetroffen worden.
Om een zo minimale stagnatie te creëren zijn de verhoudingen nauwgezet bepaald. Voor de te slopen woningen zullen er energiezuinige en duurzame woningen worden gebouwd.

De Bouwen Drachten

De Bouwen Drachten

Webmaster ICT ^AH