In de afgelopen 2 maanden heeft Find Asbestinventarisatie een overeenkomst gesloten met St. Antonius Ziekenhuis Sneek met betrekking tot het beheersen van de asbestrisico’s van de beide ziekenhuislocaties. Alvorens zijn beide locaties middels een asbestinventarisatie geheel onderzocht op asbesthoudende toepassingen. Vervolgens is er een asbestbeheersplan geschreven hoe om te gaan met asbesthoudende materialen. Alle asbesthoudende bronnen zullen binnenkort worden gemarkeerd zodat eenvoudig te zien is welke toepassingen asbesthoudend zijn. Tijdens onderhoudswerkzaamheden, renovaties en/of verbouwingen kan er alvorens rekenschap met de activiteiten worden gehouden. Dit voorkomt ondeskundig handelen en calamiteiten. In de nabije toekomst zullen er bedrijven gezocht worden om tot een plan van calamiteiten en saneringen over te gaan. Hierin wordt “slim” bekeken hoe op een economische verantwoordelijke manier asbesthoudende materialen gecombineerd gesaneerd kunnen worden. Eveneens wordt er frequent een kwaliteitsbepaling uitgevoerd op basis van de kwaliteit van de asbesthoudende bronnen, hierin worden eveneens monitoringsmetingen uitgevoerd om tot een 100 % sluitend beheersplan te komen. Zo worden alle interne en externe medewerkers op de hoogte gesteld met de resultatenverslagen en geproduceerde meetgegevens. St. Antonius Ziekenhuis wil in de nabije toekomst een asbestvrij verklaring van Find ontvangen zodat er geen rekenschap met asbesthoudende materialen hoeft worden gehouden.