Find Asbestinventarisatie heeft een opdracht gegund gekregen om een kleine 50-tal gemeentelijke panden / bouwwerken te mogen inventariseren.
Alle betreffende bouwwerken zullen worden geïnventariseerd op asbesthoudende materialen. Opdrachtgever wil inhoudelijk hebben waar eventueel asbest bouwkundig is toegepast en in welke hoedanigheid het product zich verkeerd.

Het gaat met name om onderstaande bouwwerken:

 • Posthuizen
 • Musea
 • Kerken
 • Gemeentehuizen
 • Woningen
 • Opvanghuizen
 • Dierenverblijven
 • Schaftruimten
 • Aula en bergingen
 • Wijkcentra
 • Toiletgebouwen
 • VVV-kantoren
 • Toiletgebouwen
 • Sporthallen
 • Gymzalen
 • Gemalen
 • Brugwachterhuizen