Friesland Campina

Leeuwarden

Find Asbestinventarisatie is ingeschakeld door Friesland Campina om tot een verantwoordelijk asbest risicoloze werkplek te komen.

Find Inspecties & Analyses voert frequent omgevingsmetingen uit om tot een verantwoordelijke arbo-werkplek te komen.
Dagelijks worden er meerdere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de velerlei installaties die inpandig zijn opgesteld.
Hierin spelen de aspecten vakdeskundigheid, efficiëntie, snelheid een grote partte om productieverlies en omzetverliezen tegen te gaan.

Door de twee dynamische werkmaatschappijen van de Find Bedrijven (Asbestinventarisatie en Inspectie  & Analyse) kan er snel gereageerd worden.
Dezelfde dag wordt er geïnventariseerd, geanalyseerd, gerapporteerd en vrijgegeven. Aan de enorme installaties wordt er vaak binnen 24 uur gehandeld.
Zo wordt er op dezelfde dag ingekaderd, plan van aanpak bekend gemaakt, asbest verwijdert onder verscherpte condities en vervolgens vrijgegeven.

Binnen de asbestketen gaat er geen minuut verloren, door het open communiceren en voor elkaar klaar staan weten alle betrokkende partijen binnen de asbestketen feilloos hoe te handelen.
Benieuwd naar wat er allemaal komt kijken bij een asbest inspectie? Lees hier alles over op de volgende pagina: https://www.findinspectie.nl/asbestinventarisatie/