Find heeft een mooie opdracht gegund gekregen om een tweetal scholen te Leeuwarden te inventariseren op asbesthoudende toepassingen.

Het betreffen de scholen:

  • IKC Prins Maurits
  • IKC Prins Constantijn

IKC Prins Maurits
Het bestaande schoolgebouw zal t.b.v. de nieuwbouw volledig gesloopt gaan worden.

IKC Prins Constantijn
Het bestaande schoolgebouw zal gedeeltelijk worden gesloopt.