Momenteel zijn de eerste onderzoeken uitgevoerd omtrent asbestmaterialen in te slopen woningen te Leeuwarden.
De onderzoeken zijn gesitueerd op de volgende straten

  • Beethovenstraat
  • Chopinstraat
  • Sweelinckstraat

De bedoeling is om deze huizen in de nabije toekomst te slopen voor nieuwbouw.