De woningen aan de Johannes Vermeerstraat 1 t/m 59 en 2 t/m 60 en Paulus Potterstraat 3 – 1/6 te Groningen worden afgebroken per september 2020. Er worden nieuwe huurwoningen teruggebouwd.
Het is de bedoeling dat er ongeveer evenveel woningen terugkomen (60 woningen) als dat er afgebroken worden. VdpArchitechten uit Groningen
ontwerpt de nieuwe woningen. Het grootste deel van de nieuwbouw worden sociale huurwoningen.

Find doet onderzoek naar asbesthoudende materialen in betreffende woningen.