In opdracht van een vastgoedbeheergroep voert Find de komende maanden asbestonderzoeken en inspecties uit door geheel Friesland voor een vastgoedbeheergroep.
Inhoudelijk gaat het om bouwwerken zoals winkels, cafés, kantoorverzamelgebouwen, broodjeszaken, restaurants en shoarmazaken.
Met de asbestonderzoekresultaten worden de RI & E aspecten inhoudelijk gemaakt. Bij urgentie bepalingen zal Find een adviserende rol hebben om daadwerkelijk over te gaan tot verwijdering van asbest.