In opdracht van Thus Wonen heeft Find Asbestinventarisatie een kleine 50 renovatiewoningen mogen inventariseren op asbesthoudende toepassingen. In de reeks van meerdere projecten welke Thus Wonen momenteel doorvoert op basis van het updaten / duurzamer maken van haar woningen was het momenteel een kleine 50 woningen aan de Blankenstraat te Kollumerzwaag. Op basis van het maken van heldere afspraken en een juiste planning cq. afspraken maken met de huurders van Thus Wonen is de planning tot het inventariseren van de woningen ruimschoots behaald. In de komende tijd zal de aannemer en ketenpartners de woningen aanvangen met betrekking tot renovatie.

Thus Wonen