Deze week heeft Find opnieuw het nieuws gekregen dat Thus Wonen (& Tsjnst) opnieuw voor Find Bedrijven kiest als asbestregisseur en asbestautoriteit.

Opnieuw is het volle vertrouwen uitgesproken door de Friese Woningcorporatie. Find was / is al voor een drie jaar de aangewezen asbestregisseur binnen de corporatie.
Door het management is het vertrouwen opnieuw uitgesproken. In het onderhoudsgesprek  gaf Thus Wonen aan af te wijken van de goedkoopste partij / inschrijver waarvoor in eerste instantie was gekozen. Praktijk heeft uitgewezen dat het organiseren en het voltooien van een sluitend asbest onderzoek van elementair belang is. Hierbij is kwalitatief werken, het aanbieden van een full-service pakket voor asbestinventarisatie en inspectie, structuur organisatie, oplossingsgerichtheid en calamiteitendienst van grote betekenis. De meerwaarde in het kiezen van Find Asbestinventarisatie heeft hierin een grote rol gespeeld en is mede bepalend geweest om weer naar de oude en vertrouwde basis terug te keren.