Begin januari zal Find Asbestinventarisatie BV starten met een bouwkundig onderzoek voor Nij Smellinghe te Drachten.
Tijdens dit onderzoek zal het gehele ziekenhuis onderzocht worden op asbesthoudende bouwmaterialen.
Door het inhoudelijk hebben van de asbesthoudende materialen en de staat waarin deze materialen zich bevinden kan Nij Smellinghe een juiste inschatting maken voor toekomstige (ver)bouwactiviteiten. Eveneens kan er rekenschap worden gehouden met de kostenbepalingen eventuele verbouwingen.

Verder zal Find Asbestinventarisatie BV een beheersplan opstellen zodat het ziekenhuis hier eveneens rekenschap kan houden met de eventuele aanwezige asbesthoudende materialen. In het verleden hebben er al meerdere verbouwingen en saneringen plaatsgevonden.

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Ziekenhuis Nij Smellinghe is een algemeen ziekenhuis, gevestigd in de Friese plaats Drachten.
Het staat als streekziekenhuis ter beschikking aan de 120.000 inwoners van Zuidoost-Friesland.
Er zijn 339 bedden en meer dan 1300 medewerkers.
De instelling biedt behandeling en verpleging op het gebied van de meeste gebruikelijke medisch specialismen.

Het ziekenhuis begon zijn activiteiten in 1945. Op initiatief van verschillende kerken in Drachten werd een herenhuis gekocht en ingericht als ziekeninrichting. Jaren later werd het ziekenhuis gevestigd in een oude meubelfabriek. De naam was ‘Protestants Ziekenhuis Drachten’.
In 1971 werd een nieuw gebouw geopend. De naam is toen veranderd in ‘Nij Smellinghe’, dat verwijst naar een voormalig klooster aan de Smalle Ee waar al eeuwen geleden aan ziekenzorg werd gedaan. Na 1971 zijn er meerdere uitbreidingen gerealiseerd.

Bron: Wikipedia