Asbestverwijderingwerkzaamheden NAM-locaties van start

Het aardbevingsverhaal in Groningen is veelvuldig in het nieuws geweest. Deze week is eveneens door de rechter uitgesproken dat er een schadevergoeding uitgekeerd dient te worden aan gedupeerden. Dit project heeft nogal wat voeten in de aarde voor de NAM.

Alvorens is er begonnen om te inventariseren hoe het met de bouwkundige staat van de getroffen woningen gesteld is. Alle gegevens van dit bouwkundig onderzoek zijn geanalyseerd. Om woningverbetering toe te passen is de mogelijkheid aanwezig dat men stuit op asbesthoudende bouwmaterialen. In Nederland is het zo geregeld dat alvorens bouwkundige aanpassingen het “in de weg zitten van” asbest eerst verwijderd dient te worden. Dit dient te gebeuren door gecertificeerde bedrijven.

Zo’n 3 maanden geleden zijn de eerste bouwkundige onderzoeken begonnen en zijn nog steeds van kracht om alle getroffen woningen in te kaderen. Vanaf volgende week zal er een start-up plaatsvinden om schades te doen herstellen. Hierbij wordt ook het asbest verwijderd welke in de nabijheid zit van de bouwkundige herstelwerkzaamheden. Find Inspecties & Analyses zal de eindcontroles uitvoeren na asbestverwijderingen.

Na een asbestverwijdering is door de Nederlandse Overheid een verplichting gesteld om visuele eindcontroles en eindmetingen te doen uitvoeren op een asbestverwijderingslocatie om aan te kunnen tonen dat betreffende asbestverwijderingslocatie na een asbestverwijdering zonder persoonlijke beschermingsmiddelen mag worden betreden. Op basis van een visuele inspectie is vast te stellen of het asbest op een juiste manier is verwijderd volgens de opdracht. Alleen geaccrediteerde inspecteurs mogen in Nederland visuele eindcontroles uitvoeren.

Find Inspecties & Analyses beschikt over professionals, goed opgeleide en geaccrediteerde inspecteurs die de vakkennis hebben om een degelijke asbest inspectie te mogen uitvoeren. Onze inspecteurs staan bekend om hun  goede ervaring met asbest, het detecteren van asbestbevattende materialen en vervolgens de bevindingen op een juiste en geavanceerde manier te rapporteren.

Bij een luchtmeting vormt de visuele asbest inspectie een onderdeel van deze verrichting. De inspecteur zal pas na een goedkeurende visuele inspectie overgaan tot het bemonsteren van de luchtkwaliteit. Hiervoor worden op strategische punten luchtbemonsteringspompen, voorzien van cellulosefilters, geplaatst. Na bemonstering worden de cellulosefilters ter plaatse middels microscopisch onderzoek geanalyseerd. Wanneer uit deze analyse blijkt dat de luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke norm kan de inspecteur de vrijgaverapportage opmaken. De vrijgaverapporten worden voorzien van een duidelijke tekening en fotomateriaal.