Afgelopen weekeinde heeft er een eindcontrole door Find Inspecties & Analyses plaatsgevonden in opdracht van Friesland Campina Leeuwarden.
De afgelopen weken hebben er asbestinventarisaties en asbestverwijderingswerkzaamheden plaatsgevonden aan de laklijn YB.
Gezien de complexiteit van de asbestverwijderingswerkzaamheden had dit nogal wat voeten in de aarde.
Het gehele containment is opgebouwd uit “zware” installaties. Door middel van demontage konden de asbesthoudende materialen zoals koordmaterialen en pakkingen vrijgemaakt worden onder verscherpte condities. Vervolgens zijn de asbesthoudende materialen afgevoerd. Alle plekken waar zich het asbest bevond zijn met precisie gereinigd. De omliggende installatie objecten zijn zorgvuldig gereinigd. Bij het demonteren van betreffende installaties, onder verscherpte condities, is in een stappenplan bepaald of er asbesthoudende materialen zijn toegepast voor de installatietechniek. Bij het blootleggen van de asbestverdachte bronnen is er door Find Asbestinventarisatie op elk verdachte plaats een asbestinventarisatie uitgevoerd om  zekerheid te doen verschaffen. Zo zijn alle asbestbronnen ingekaderd, door deze informatie toe te spelen aan het saneringsbedrijf kon er snel en efficiënt gehandeld worden. Tijdens het saneren zijn er meerdere visuele eindcontroles uitgevoerd om zo tot een efficiënte asbestverwijdering te komen en geen stagnatie te doen opleveren.
Het belang om de laklijn weer zo snel mogelijk operatief te hebben was zeer groot gezien de gemiste omzet van de productie-laklijn.