Begin 2019 zal Find Bedrijven aanvangen met het onderzoeken van de musea te Den Helder.
In opdracht van Ministerie van Defensie worden alle overheidsgebouw getoetst op de aanwezigheid van asbesthoudende bouwmaterialen.
Met het inhoudelijk hebben van de asbesthoudende toepassingen verwerkt over de gebouwen kan er rekenschap worden gehouden met (ver)bouwactiviteiten.
Eveneens kan bepaald worden welke bouwmaterialen dienen verwijdert te worden.
Find treedt als asbestregisseur op en zal op basis van de onderzoekresultaten bepalen wat er verwijdert dient te worden met de noodzakelijke aanbestedingen.