Sinds een maand is de Antea Group en Find Asbestinventarisatie een samenwerkingsverband aangegaan voor het inventariseren van asbest in het aardbevingsgebied Groningen.
Het betreft opnieuw een asbestinventarisatie opdracht welke ook voor het gehele loopjaar 2016 zal gelden. De Antea Group heeft in opdracht van CVW de aanbesteding gekregen om alvorens onafhankelijk de bouwkundige onderzoeken te doen uitvoeren. De eerste rapporten zijn inmiddels afgerond. Om in aanmerking te komen voor een bouw(sloop)vergunning dient alvorens de RI & E elementen, waaronder ook asbest, ingekaderd te zijn. Mocht zich bij herstelactiviteiten asbesthoudende bronnen in en/of op de te herstellen schades aanwezig zijn dan dient wettelijk eerst het “risico asbest” verwijdert te worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. De keuze en aansturing van aangewezen gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf wordt gecoördineerd en aangestuurd door het CVW.