Momenteel heeft Find een onderzoek in het inventariseren van woningen aan Catharine Geertuida Schraderstraat, Van Aitsemastraat en Gemme Frisiusstraat op asbesthoudende bouwmaterialen afgerond te Dokkum. In hetzelfde tijdspad zijn er te Westereen aan de Salamon Leyvstrjitte woningen geinventariseerd op asbesthoudende materialen. Alle onderzoeken zijn uitgevoerd in verband met aankomende renovatie werkzaamheden.
De woningen zijn in eigendom van Thus Wonen.
De opdrachten zijn via ketensamenwerking van een aannemer uitgevoerd.