Wijkvernieuwing Noorderhoek

In ketensamenwerking is er een start gemaakt door Find Asbestinventarisatie tot het inventariseren van een kleine 200 wooneenheden op asbesthoudende bouwkundige materialen.

Voor de herstructurering van Noorderhoek is door de Elkien een plan gemaakt voor de realisatie van ruim 200 nieuwe woningen. Gelijktijdig met de planvorming voor nieuwbouwwoningen is besloten om deze woningen aan te sluiten op een collectief duurzaam verwarmingssysteem en op een systeem voor nieuwe sanitatie. Rioolwaterzuivering en opwekking van de verwarming zijn aan elkaar gekoppeld; bij de zuivering van rioolwater wordt energie opgewerkt die wordt gebruikt om de woningen te verwarmen en koelen.

Elkien bouwt met de nieuwbouw in de Noorderhoek aan haar volkshuisvestelijke doel: er worden betaalbare, toekomstbestendige woningen gebouwd voor mensen die niet in hun eigen wonen kunnen voorzien. De doelgroep voor sociale huurwoningen (kleinere, 1- en 2-persoons gezinnen) neemt toe. Deze groep bestaat voornamelijk uit jongeren en senioren en trekt naar de grotere kernen zoals Sneek. Door te bouwen in de Noorderhoek blijft Elkien haar doelgroep actief bedienen.

Accepteer de marketing-cookies om deze video te bekijken. Klik hier.