Na een asbestsanering is het verplicht om een eindcontrole uit te laten voeren op de locatie waar de sanering heeft plaats gevonden. Tijdens deze controle wordt gekeken of de asbestsanering correct uitgevoerd is en de locatie weer veilig betreden kan worden.

De eindcontrole wordt uitgevoerd volgens de NEN 2990 norm. Er zijn twee varianten van een eindcontrole. Bij buitensaneringen vinden er visuele eindcontroles plaats en bij een sanering die binnen plaats vind, zal een containment gebouwd worden waar een vrijgave meting m.b.v. luchtpompen gevolgd door een visuele nacontrole.

FIND Inspecties & Analyses beschikt over een team van gecertificeerde inspecteurs die getraind zijn in het detecteren van asbesthoudende materialen en het correct rapporteren van de observaties.