Voor de risicobeheersing van asbest op locatie voert Find Inspecties & Analyses in Noord- en Midden Nederland asbest(lucht)metingen en visuele eindcontroles na asbestverwijdering uit conform NEN 2990.

Onze mobiele dienst beschikt over speciaal ingerichte meetwagens waarmee ter plaatse de uitslag van luchtmetingen en eindcontroles kan worden vastgesteld.

De mobiele laboratoria van Find Inspecties & Analyses, onze buitendienst, worden dagelijks ingepland vanuit kantoor te Heerenveen om luchtmetingen uit te voeren en te analyseren. De luchtmetingen worden uitgevoerd om asbest concentraties in de lucht te bepalen na bijvoorbeeld een asbestverwijdering.

Luchtmetingen na asbestverwijdering worden conform NEN2990 verricht. Bij een luchtmeting vormt de visuele inspectie een onderdeel van deze verrichting. De inspecteur zal pas na een goedkeurende visuele inspectie overgaan tot het bemonsteren van de luchtkwaliteit. Hiervoor worden op strategische punten luchtbemonsteringspompen, voorzien van cellulosefilters, geplaatst. Na bemonstering worden de cellulosefilters ter plaatse middels microscopisch onderzoek geanalyseerd. Wanneer uit deze analyse blijkt dat de luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke norm kan de inspecteur de vrijgaverapportage opmaken.

De vrijgaverapporten worden voorzien van een duidelijke tekening en fotomateriaal. Zo weet u na onze eindcontrolemeting direct of de opgeleverde saneringslocatie voldoet aan de gestelde eisen in de normering. Het rapport met onze bevindingen van het onderzoek conform NEN 2990 wordt afgegeven op de locatie.

Find Inspecties & Analyses is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie als asbest inspectie instelling en testlaboratorium. De analyses behorende tot de scope van accreditatie zijn geregistreerd onder nummer L473. De scope van de inspectieaccreditatie is geregistreerd onder nummer I224.