Alleen microscopisch onderzoek kan bepalen of iets asbest bevat. 

In het laboratorium worden dagelijks honderden materiaal (bulk) en luchtmonsters geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest of keramische vezels. Monsteranalyses worden conform NEN 5896 uitgevoerd op asbestverdachte materialen. De aangeleverde materialen zijn enkele centimeters groot (minimaal 2 cm x 2 cm).

Het analyseresultaat geeft weer of een materiaal asbest bevat en zo ja welke soort(en) en de bijbehorende gewichtspercentages. Alle monsters dienen luchtdicht dubbel verpakt te worden aangeleverd. De uitslag wordt binnen 24 uur middels een analysecertificaat aan de opdrachtgever bekend gemaakt.

Bij een spoedanalyse kan de uitslag binnen 1 uur bekend worden gemaakt.U kunt materiaalmonsters naar ons sturen in een (dubbel verpakt) envelop met alle informatie betreffende opdrachtgever, locatie, afkomstigheid, adres en plaats om het onderzoek te laten plaatsvinden. Als dit laboratoriumonderzoek is afgerond krijgt u schriftelijk bericht.

Particulieren die eenmalig een monster willen laten analyseren kunnen dit via het laboratorium van Find Inspecties & Analyses aanvragen door te bellen met 0513 – 65 33 18 (optie 1).