Find Asbestinventarisatie BV zal binnenkort starten met het inventariseren van een 69-tal gemeentelijke panden van de gemeente Groningen.
De onderzoeksresultaten zullen gebruikt worden om installateurs te informeren over het feit of en waar zich asbesthoudend materiaal in het pand bevindt.
De inventarisatie en de rapporten worden uitgevoerd conform Bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling.