De kogel is door de kerk!!

Aankomende donderdag maakt Find Bedrijven een definitieve transfer naar de Cloud.
Op basis van het steeds meer produceren van gegevens is het opvragen en verwerken een steeds groter struikelblok aan het worden voor de rapporteur en adviseur Find.
Daarom heeft Find besloten om te investeren in de toekomst. Onder het motto: “DIGITAL IS THE KEY!!” zal Find vanaf komende donderdag een nieuw besturingsysteem aannemen op de Cloud. Eerder is er door Find Inspecties & Analyses al in eigen huis (BeepRoger) een Desktop App ontwikkeld om vrijgaves sneller te doen rapporteren en te factureren naar onze opdrachtgevers binnen 24 uren. Find Asbestinventarisatie maakt gebruik van ProBis, leverancier GROOME, welke in de Cloud aansluiting treft met het LAVS. Deze vooruitstrevende stappen voorkomt rompslomp in papierwerk. De opdrachtgever wordt hierbij nog meer ontzorgd en directer op de hoogte gesteld en bediend in het hoe nu te handelen? In welke fase verkeerd het uitgevoerde werk? Welke stap dient nog genomen te worden om geen stagnatie te doen oplopen?
Dit speerpunt pakt Find serieus op, praktijkvoorbeelden genoeg waarbij tijdverlies en onnodige onkosten / stelposten doorgevoerd worden naar eigenaar cq. opdrachtgever.

In de nabije toekomst zal er een portaal opgezet worden om de rapportages zelf te kunnen opvragen. In een samenvatting is te vinden wat de conclusies van de inspectie / vrijgave is geweest en welke vervolgstappen er zijn genomen welke eerdere conclusie doet veranderen. Door te investeren in de “digitalisering” kan Find Bedrijven nog “slimmer” en concurrerender van dienst zijn zonder kwaliteitsverlies waar Find bekend om staat. Aanvallen vanaf de hele wereld, is het geen jongensdroom?