VERAS zet zich al jaren in voor duidelijkheid over de DAV certificatieplicht voor machinisten betrokken bij asbestverwijdering.
VERAS vindt dat voor machinisten die betrokken zijn bij asbestverwijdering de DAV certificatieplicht onnodig en niet werkbaar is.

In juli 2018 is een ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 4.54d van het Arbobesluit gepubliceerd, waarin wordt bepaald dat de machinist die betrokken is bij de asbestverwijdering geen DAV certificaat hoeft te hebben. Voorwaarde is dat hij / zij, net als een gecertificeerd asbestverwijderaar, onder voortdurend toezicht staat van een persoon die in het bezit is van het certificaat deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA) en hij /zij daarnaast aan bepaalde in de Arboregeling opgenomen voorwaarden voldoet. VERAS heeft een zienswijze ingediend.

De wijziging van het Arbobesluit treedt naar verwachting per 1 januari 2019 in werking. Tegelijkertijd zal ook de Arboregeling worden aangevuld met bepalingen die gelden voor de machinist en inzet van de machine in de asbestverwijdering. Deze eisen zullen waarschijnlijk grotendeels overeenkomen met het eerder door de asbestverwijderingsbranche opgestelde ‘Machinistenprotocol”.

Enkele hoofdpunten daaruit:

  • De machine moet zijn voorzien van een cabine met een filteroverdrukinstallatie en de cabine moet tijdens de werkzaamheden gesloten zijn.
  • De machinist moet aantoonbaar zijn voorgelicht en geïnstrueerd over onder andere de gezondheidsrisico’s bij het werken in de asbestverwijdering, over dagelijks onderhoud van een filteroverdrukinstallatie en over het werken als machinist in de asbestverwijdering (met name het verplaatsen van asbesthoudende producten).
  • De machinist moet op de hoogte zijn van de procedure bij het verlaten van het werkgebied en de calamiteitenprocedures bij het uitvallen van de filteroverdrukinstallatie of storing aan de machine, inclusief het gebruiken van adembescherming in geval van een calamiteit.

Bron: Veras