Posted door
Vervolgonderzoeken aardbevingsgebied NAM

Vervolgonderzoeken aardbevingsgebied NAM

Centrum voor Veilig Wonen De zelfstandige uitvoeringsorganisatie Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft sinds 5 januari 2015 de schadeafhandeling overgenomen van de NAM. 150 mensen dragen bij aan het versneld afhandelen van kleine schades door aardbevingen. Meer complexe schade of specifieke doelgroepen krijgen een eigen contactpersoon. Ook houdt het centrum zich bezig met de bouwkundig versterking […]

Posted door
Nieuwbouw Noorderhoek Sneek

Nieuwbouw Noorderhoek Sneek

Wijkvernieuwing Noorderhoek In ketensamenwerking is er een start gemaakt door Find Asbestinventarisatie tot het inventariseren van een kleine 200 wooneenheden op asbesthoudende bouwkundige materialen. Voor de herstructurering van Noorderhoek is door de Elkien een plan gemaakt voor de realisatie van ruim 200 nieuwe woningen. Gelijktijdig met de planvorming voor nieuwbouwwoningen is besloten om deze woningen aan […]