Posted door
Terugroepactie straalmiddel wegens asbest

Terugroepactie straalmiddel wegens asbest

Find Inspecties & Analyses en Find Asbestinventarisatie zijn momenteel met man en macht onderzoeken aan het uitvoeren omtrent de terugroepactie straalmiddel wegens asbest. Het bedrijf Eurogrit in Dordrecht, dat straalmiddelen levert voor onder meer gevelreiniging, roept een straalgrit terug omdat er asbest in verwerkt zit. Vrijdag werd al asbest aangetroffen bij het Amsterdamse Afval Energie […]

Posted door
Uitzondering voor vrijgave met SEM voor asbestleidingen

Uitzondering voor vrijgave met SEM voor asbestleidingen

Bij de verwijdering van asbesttoepassingen in risicoklasse 2A moet in de eindbeoordeling bij binnensituaties door middel van een luchtmeting worden getoetst of de concentratie van asbestvezels in de lucht lager is dan 2.000 vezels / m3. Dat volgt uit artikel 4.53c van het Arbobesluit. Om dat te kunnen aantonen moeten de luchtmonsters met Scanning Elektronen […]

Posted door
Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen; wijziging van de risicoklasse-indeling Het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna Arbobesluit) wordt met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd in verband met de invoering van een nieuwe (lagere) grenswaarde voor blootstelling aan asbest amfibolen op de werkplek. Dit bsluit is op 29 september gepubliceerd in het Staatsblad (nr 340). De naleving […]

Posted door
Verbod op asbestdaken gaat tikje langer duren

Verbod op asbestdaken gaat tikje langer duren

Verbod op asbestdaken gaat tikje langer duren, subsidieregeling blijft ongewijzigd!! Het verbod op asbestdaken wordt voorlopig uitgesteld. De Raad van State adviseert om een meer solide wettelijke grondslag in de Wet Milieubeheer op te nemen. Het kabinetsbeleid om alle asbestdaken voor 2024 te hebben verwijderd, blijft topprioriteit aldus Sharon Dijksma, de staatsecretaris van Infrastructuur en […]

Posted door
Subsidie pakket asbestverbod daken 2024

Subsidie pakket asbestverbod daken 2024

Vanaf dit jaar kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak van asbest hebben een subsidie aanvragen voor renovatie. De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest […]

Posted door
Huishoudens en bedrijven krijgen bijdrage voor sanering asbestdaken

Huishoudens en bedrijven krijgen bijdrage voor sanering asbestdaken

Vanaf volgend jaar kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben een subsidie aanvragen voor renovatie. De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling […]

Posted door
Find Asbestiventarisatie rond laatste project Thus Wonen af

Find Asbestiventarisatie rond laatste project Thus Wonen af

In opdracht van Thus Wonen rondt Find Asbestinventarisatie dit jaar het laatste project af. Zo zal er volgende week gestart worden met het inventariseren van een kleine 80 woningen op asbesthoudende toepassingen. Volgend jaar zal er begonnen worden met betreffende renovatiewerkzaamheden. Het betreft woningen aan de Bernhardlaan, Johannes Bogermanstraat, Van Aylvastraat, Van Bootsmalaan, Van Riniastraat […]

Posted door
Asbest autoriteit Find haalt opnieuw grote opdracht binnen

Asbest autoriteit Find haalt opnieuw grote opdracht binnen

Vorige week vrijdag heeft Find een positief bericht mogen ontvangen met betrekking tot acceptatie nieuwe opdracht voor asbest inspectie te Groningen. Find Asbestinventarisatie is momenteel als adviesbureau, inspecteur en rapporteur nauw betrokken bij de bouwkundige onderzoeken aardbevingsgebied te Groningen. Afgelopen vrijdag heeft Find opnieuw een opdracht gegund gekregen om voor een langere duur meerdere woningen te inspecteren. Deze nieuwe […]

Posted door
Asbestautoriteit Find haalt opdracht gemeente Heerenveen binnen

Asbestautoriteit Find haalt opdracht gemeente Heerenveen binnen

In opdracht van gemeente Heerenveen rondt Find Asbestinventarisatie momenteel een asbestonderzoek af betreffende een tweetal scholen, bijgebouwen en worden er meerdere tijdelijke onderwijshuisvestigingen aan de Sallandlaan te Heerenveen onderzocht. Gecombineerd worden er meerdere bedrijfspanden aan de Gedempte Molenwijk te Heerenveen (Friesland) onderzocht op asbesthoudende bouwkundige materialen. Deze panden staan op de nominatie om gesloopt te worden, […]