Posted door
REALISME BIJ ASBESTVERWIJDERING MAAR SCHAT RISICO’S GOED IN

REALISME BIJ ASBESTVERWIJDERING MAAR SCHAT RISICO’S GOED IN

Bericht via Fenelab Asbestgekte en asbesthysterie, het zijn termen die de afgelopen maanden regelmatig in de media voorbijkwamen. ‘De sanering van asbest is complete waanzin, vaak weggegooid geld en geeft schijnveiligheid’ en ‘Aan roken gaan meer mensen dood dan aan asbest’, het zijn beweringen die door niet de minsten in het veld werden geponeerd. “De […]

Posted door
Het roer moet om !!

Het roer moet om !!

De Landelijke Asbest Praktijkdag 2016 (gisteren, donderdag 19 mei) ging over asbest en veranderen. Met het verbod op asbestdaken in 2024 moet niet alleen worden gezorgd voor meer capaciteit in de asbestverwijderingssector maar vooral vernieuwd worden. Alle betrokkenen zijn naarstig op zoek naar deze vernieuwingen, vooral door veel praten en overleggen, maar dit komt niet […]

Posted door
Nieuwe uitgave Aedes Handboek Asbest

Nieuwe uitgave Aedes Handboek Asbest

Aedes publiceert een geactualiseerde versie van het Handboek Asbest. Dit handboek ondersteunt corporaties bij het maken van asbestbeleid en het geven van opdrachten voor asbestinventarisatie en verwijderen van asbest uit woningen. In deze nieuwe editie is extra aandacht voor nieuwe wetgeving en vernieuwende werkmethoden. Veel woningcorporaties hebben te maken met asbest. Tot 1994 was het een […]

Posted door
“AEDES”: Er zijn in Nederland zo’n 580.000 woningen met een asbestdak

“AEDES”: Er zijn in Nederland zo’n 580.000 woningen met een asbestdak

“AEDES”: Er zijn in Nederland zo’n 580.000 woningen met een asbestdak; dat is zo’n 7 procent van de totale woningvoorraad. Subsidie 4,5 euro per vierkante meter!! De Nederlandse overheid stelt van 2016 tot eind 2019 een subsidie beschikbaar van € 4,50 per m2 voor het verwijderen van asbestdaken. Het totale potje dat voor 2016 op […]

Posted door
Aanvang asbestverwijdering werkzaamheden Friesland Campina

Aanvang asbestverwijdering werkzaamheden Friesland Campina

Vanaf komend weekeinde starten de asbestverwijderingswerkzaamheden weer bij Friesland Campina vestiging Leeuwarden. Na een asbestverwijderingstop zal er opnieuw een fase worden opgestart om productielijnen te optimaliseren. Op basis van deze optimalisatie zullen alvorens werkzaamheden betreffende asbestbronnen onder verscherpte condities worden verwijderd voor Friesland Campina. Als eindrapporteur zal Find Inspecties & Analyses, Milieulaboratorium, de eindcontroles onafhankelijk […]

Posted door
Asbestinventarisatie Wetterskip Fryslân

Asbestinventarisatie Wetterskip Fryslân

Find Asbestinventarisatie is momenteel druk in de weer om het Wetterskip Fryslân gebouw te Leeuwarden in te kaderen op asbesthoudende materialen. Binnenkort zal er een herinrichting plaatsvinden in het grote maar toch van buiten modern uiterlijk lijkend gebouw aan de Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden. In goed overleg met de opdrachtgever is er vooraf een plan van aanpak opgesteld […]