Asbestcalamiteit

Een asbestcalamiteit ontstaat wanneer er tijdens storm, brand of als gevolg van een explosie asbestdeeltjes vrijkomen in de lucht. Snel en daadkrachtig handelen is daarbij van groot belang. Met de mobiele dienst van Find worden asbestrisico’s pijlsnel in kaart worden gebracht. Daarbij waarborgen we de veiligheid van de directe omgeving en zorgen we dat de asbestverspreiding wordt gestopt.

24/7 hulp bij een asbestcalamiteit

Onze calamiteitendienst staat 24/7 per dag voor u klaar om de veiligheid bij een asbestbrand te kunnen waarborgen. Door de uitgekiende spreiding van laboranten en inspecteurs in Noord- en Midden-Nederland zijn wij in staat om vlug en vaardig te handelen tijdens een calamiteit. Bel direct naar 0513 – 653 318 of neem direct contact op via inventarisatie@findbedrijven.nl.

Bel direct 0513 – 653 318                                              Neem contact op

Door ervaring, vakinhoudelijke kennis en regelmatige bijscholing op het gebied van asbest, inspectie en inventarisatie heeft Find zich ontwikkeld tot specialist in het beperken van asbestrisico’s. Onze mobiele dienst werkt met speciaal ingerichte meetwagens, waarmee ter plaatse luchtmetingen en eindcontroles kunnen worden uitgevoerd. Wij voeren de volgende werkzaamheden uit op locatie:

  • Inventarisatie van de hoeveelheid vrijgekomen asbest
  • Risicobeoordeling voor de omgeving (potentieel of actueel asbestgevaar)
  • Afzetten van het verontreinigde gebied
  • Plan opstellen voor het opruimen van de vrijgekomen asbest
  • Toezicht en handhaving bij asbestverwijdering
  • Ondersteuning bij het asbestvrij verklaren van het gebied

Plan van Aanpak bij Asbestbrand

Bij een asbestbrand volgen wij de wettelijke eisen en regelgeving zoals deze is uitgegeven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarbij is efficiënt en effectief handelen met alle betrokkenen het uitgangspunt. Zo bent u verzekerd van een doeltreffende en veilige oplossing van een asbestcalamiteit. Download het volledige Plan van Aanpak bij Asbestbrand voor meer informatie.

Wilt u asbestcalamiteiten voorkomen? Laat dan een asbestinventarisatie en inspectie doen bij een vermoeden van de aanwezigheid van asbest in uw pand.