Asbestonderzoek en saneringsbegeleiding

Onafhankelijke no-nonsense dienstverlening Vanaf de onderzoekfase tot en met de oplevering van de getroffen regio wordt Find veelvuldig ingeschakeld om asbestrisico’s te beperken. U kunt hierbij denken aan het minutieus in kaart brengen van de asbesthoudende materialen in een bouwwerk, het begeleiden van een asbestverwijdering, het opstellen van een asbestbeheersplan en het uitvoeren van eindmetingen en eindinspecties na asbestverwijdering. De Find Bedrijven Groep biedt u een uitgebreid dienstenpakket aan welke bestaat uit:

  • Asbestinventarisaties (bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling (voorheen SC-540))
  • Bouwfysische onderzoeken
  • Projectmanagement, advies en calculatie
  • Contra expertises
  • Risico beoordelingen (NEN 2991)
  • Vrijgaven / eindcontroles na asbestverwijdering (NEN 2990)
  • Asbestidentificatie / Asbestanalyse (NEN 5896)
  • Chroom 6- onderzoeken

Find Bedrijven is de specialist op het gebied van asbestonderzoek, asbest inspectie en saneringsbegeleiding. Onze professionals en adviseurs zijn specialisten die weten welke risico’s asbest met zich meebrengt. Wij zijn in staat deskundig te adviseren of asbest uit objecten verwijderd moet worden of kan blijven zitten onder voortdurende controle.

Find professionals toevertrouwd

In het verleden is er in meer dan 3.500 verschillende bouwmaterialen asbest toegepast. Gezien het feit dat asbest zo veelvuldig is verwerkt in bouwmaterialen, is het herkennen van asbesthoudende materialen werk voor professionals die over voldoende kennis, ervaring en onderzoeksfaciliteiten beschikken om uitsluitsel te geven of een materiaal asbesthoudend is. Daarom wordt Find Bedrijven dagelijks ingeschakeld voor asbestinventarisatie en asbest inspectie door aannemers, gemeenten, vastgoedeigenaren en zakelijke dienstverleners.

Op alle verrichtingen gelden de Algemene Voorwaarden, welke leidend zijn, van Find Bedrijven.
U kunt kosteloos de Algemene Voorwaarden aanvragen via onze administratie of downloaden vanaf onze website.