Asbestinventarisatie en asbest analyse

“Asbestinventarisatie voor een schone en gezonde leefomgeving.”

Heeft u vermoeden van de aanwezigheid van asbest in uw woning of bedrijfspand? Find Asbestinventarisatie kan het voor u opsporen én vakkundig verwijderen.

bedrijven-overheden-woningcorporaties      particulieren

Wij kunnen het volgende voor u betekenen:

 • Asbestinventarisatie van complexe gebouwen
 • Inventarisatie van grootschalige bouwwerken
 • Asbestinventarisatie van fabrieken
 • Inventarisatie van asbest in woningen
 • Inventarisatie van schepen

Wilt u een inventarisatie naar asbest laten doen of heeft u vragen? Bel 0513 – 653 318 of vul het contactformulier hiernaast in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor een asbest inspectie.

logo subsidiepakket
Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden. Vanaf dit jaar verstrekt de overheid subsidies om zo snel mogelijk alle daken met asbest te vervangen. De subsidie is door zowel particulieren als bedrijven aan te vragen. Bij het aanvragen van de subsidie en het vervangen van daken komt het nodige regelwerk kijken. Vandaar dat Find Asbestinventarisatie voor u een actie heeft om zo voordelig mogelijk uw daken te renoveren!

Wij verzorgen het gehele pakket van aanvraag tot oplevering. Overigens kunnen wij ook de vergunning en subsidie voor u aanvragen.
Bekijk voor meer informatie over de overheidsmaatregelen en subsidies onze subsidiepakket pagina.

Asbestinventarisatie in Friesland e.o.

Find Bedrijven is gevestigd in Heerenveen te Friesland. Wij voeren voor zowel particulieren als overheden en bedrijven asbestinventarisatie uit en zijn vooral werkzaam in de regio Friesland. Bijvoorbeeld in plaatsen als Heerenveen, Drachten, Dokkum, Sneek en Harlingen. Mocht u in andere delen van het land een asbestinventarisatie willen uitvoeren, dan is dat voor Find Asbestinventarisatie geen probleem. Wij voeren niet alleen asbestinventarisatie in Friesland uit, maar werken door het hele land en komen gerust naar u toe.

In Heerenveen zit ons laboratorium waar wij jaarlijks meer dan 10.000 asbestmonsters analyseren. Daarnaast beschikken we ook over mobiele laboratoria. Met deze mobiele laboratoria kunnen we door het hele land luchtmetingen op locatie uitvoeren. Onze buitendienstmedewerkers die met deze laboratoria werken, zitten door het hele land en zijn daardoor altijd direct ter plaatse.

Snelle en deskundige asbestinventarisatie

Find Asbestinventarisatie in Friesland is dé specialist op het gebied van asbest inspectie: locatieonderzoek, het doorlopen van gebouwen en het minutieus in kaart brengen van de situatie. Find Asbestinventarisatie beschikt over de nodige ‘knowhow’ en ervaring om elk milieukundig onderzoek vlot, accuraat en efficiënt uit te voeren.

Wat ontvangt u van ons:

 • Overzichtelijke rapportage, conform bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling (voorheen SC-540), binnen vier dagen ontvangen
 • Samenvatting behorende bij betreffende asbestinventarisatierapport (geschikt voor calculatie)
 • Line-up registratie (opsomming met beperkingen en eventueel nog te nemen stappen)
 • Continue updates over de werkzaamheden
 • Een betrouwbaar en onafhankelijk advies

Wanneer is een inventarisatie verplicht?

Find Asbestinventarisatie staat bekend om zijn vakinhoudelijke kennis en jarenlange ervaring. Wij zijn dan ook de specialist in het inventariseren van complexe gebouwen, fabrieken en grootschalige bouwwerken. Per 1 juni 2008 geldt in Nederland de norm bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling (voorheen SC-540). Dit betekent een wettelijke verplichting van asbestinventarisatie bij alle gebouwen die gebouwd zijn voor 1994. Dit mag enkel nog uitgevoerd worden door deskundige en gecertificeerde bedrijven. Deze verplichting geldt voorafgaand aan een renovatie of sloop. Eigenaren, vastgoedeigenaren en wooncorporaties voeren asbestinventarisaties uit in het kader van de Arbowetgeving, Woonwetgeving en met het oog op eventuele aansprakelijkheid.

Doel van asbestinventarisatie

Het doel van een inventarisatie naar asbest is het in kaart brengen van asbesthoudende materialen. Redenen voor asbestinventarisatie zijn:

 • Renovatie van gebouwen
 • Een sloop
 • De verkoop van een gebouw of pand
 • Een risicobeoordeling van aanwezige asbest

Asbestinventarisatie: Wat is het?

Tijdens een asbestinventarisatie brengen we alle asbesthoudende materialen en toepassingen in een gebouw in kaart. Vooraf wordt de nodige deskresearch uitgevoerd. Dit doen we door het bestuderen van bouwtekeningen, oude rapportages en het interviewen van gebruikers of beheerders. Wanneer er asbest is gevonden, wordt het door een Deskundig Inventariseerder Asbest ( DIA) bemonsterd en vervolgens door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd.
De bevindingen worden verwerkt in een duidelijke rapportage. Belangrijk onderdeel van deze rapportage is de classificatie volgens de zogenaamde SMA-rt database. Zo bepalen we de hoogte van het risico voor het asbestverwijderingsbedrijf en de geldende veiligheidsvoorschriften voor het saneren.
 

Asbestinventarisatie – Direct waarneembaar asbest

Voorafgaand aan sloop of renovatie van een pand is het verplicht om een volledige asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestinventarisatie bureau. Tijdens een eerste asbestinventarisatie (bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling (voorheen SC-540) wordt geen zwaar destructief onderzoek uitgevoerd. In de rapportage worden alle visueel direct waarneembare asbesthoudende materialen en toepassingen opgenomen. Zo heeft u een compleet beeld van het aanwezige asbest.
 
Asbesthoudende toepassingen die alleen met behulp van zwaar destructief onderzoek kunnen worden waargenomen worden door middel van aanvullende inventarisatie (bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling (voorheen SC-540) inzichtelijk gemaakt. In overleg kan worden bepaald dat het destructief onderzoek uitgevoerd zal worden tijdens de eerste inventarisatie zodat een aanvullende inventarisatie mogelijk niet nodig is.

Asbestinventarisatie –  Niet direct waarneembaar asbest

Tijdens een eerste asbestinventarisatie brengen we de visueel waarneembare asbesthoudende toepassingen in kaart. Vaak voeren we  deze in een bewoonde situatie uit. Er wordt dan geen zwaar destructief onderzoek uitgevoerd om de integriteit en functionaliteit van een gebouw of object niet aan te tasten.
 
Wanneer uit het asbestinventarisatierapport blijkt, dat er asbesthoudende materialen of toepassingen aanwezig kunnen zijn die alleen met zwaar destructief onderzoek inzichtelijk kunnen worden gemaakt (de zogenaamde beperkingen), dient voorafgaand aan sloop of renovatie hiervan een aanvullende asbestinventarisatie te worden uitgevoerd.

Bij twijfel: doe een asbestinventarisatie

Het percentage zieken door asbest is nog altijd te hoog. Het is dan ook raadzaam om bij twijfel een asbestinventarisatie te doen. Asbest is voornamelijk te vinden in oude huizen, bedrijfspanden, grote bouwwerken en zelfs in schoolpanden. Bekijk al onze projecten. Onder andere voor de volgende instanties en bedrijven hebben wij inventarisatie naar asbest gedaan:

 • Rijksoverheid
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Woningbouwverenigingen
 • Architecten
 • Projectontwikkelaars
 • Particulieren
 • Onderwijsinstellingen en scholen
 • Agrarische bouwwerken
 • Industrie
 • Schepen

Heeft u interesse in een asbestinventarisatie? Bel 0513 – 653 318 of stuur een e-mail naar: inventarisatie@findbedrijven.nl.
Neem direct contact op

Over asbest

Asbest komt in twee soorten voor: hechtgebonden en niet-hechtgebonden. Bij de hechtgebonden variant zijn de vezels vaak verwerkt in een ander materiaal. Door die constructie komen er zonder bewerking van het asbesthoudend materiaal nauwelijks vezels vrij. Bij niet-hechtgebonden asbest kunnen echter wel gemakkelijk asbestvezels vrijkomen, waardoor de risico’s vele malen groter zijn.

Toepassingen van asbest

In oudere woningen en bedrijfspanden kan asbest voorkomen. Plaatsen in huis waar mogelijk asbesthoudend materiaal voorkomt, zijn:

 • Beplating achter stoppenkast
 • Dakbeplating (golfplaten)
 • Dakbeschot
 • Isolatiemateriaal om verwarmingsbuizen
 • Pakkingen en koorden in verwarmingselementen
 • Vloerbedekking van vinyl of zeil

Heeft u een sterk vermoeden van asbest? Wees u bewust van de risico’s en laat een Find asbestinventarisatie doen. Wij brengen de risico’s gedetailleerd voor u in kaart en zorgen voor een zorgvuldige afhandeling. Om de risico’s bij een dergelijke asbestinventarisatie zoveel mogelijk te beperken, nemen wij altijd een aantal voorzorgsmaatregelen. Zo dient u er rekening mee te houden dat u bij een asbestinventarisatie de ruimte niet mag en kunt betreden. Voor onze en uw veiligheid draagt de asbestinspecteur beschermende kleding. Bij het nemen van een monster worden de breukvlakken afgedicht zodat er geen asbestvezels vrijkomen na de inspectie.

Kosten verwijderen van asbest

Het verwijderen van asbest of het uitvoeren van een grondige asbestinventarisatie is een precies en specialistisch werk, waar hoge veiligheidseisen aan gesteld worden. De kosten voor het verwijderen van asbest zijn dan ook niet gering. Wij adviseren echter nooit zelf de asbest te verwijderen. Afgezien van het feit dat u dure beschermende kleding dient te kopen en het asbest nog moet afvoeren, loopt uw gezondheid ernstig gevaar.

De kosten voor het afvoeren van asbest bestaan uit meerdere elementen. De kosten van het inventariseren, lokaliseren en afvoeren van asbest nemen toe naarmate een ruimte groter is. Dit heeft te maken dat Find Asbestinventarisatie de volledige ruimte grondig inspecteert op asbest en deze objecten of plaatsen markeert. Op die manier kan de asbest gericht en op een vakkundige manier worden verwijderd. Naast de grootte van de ruimte is tevens de hoeveelheid asbest van invloed. Ook het verwerken en afvoeren is een grote factor in de kosten voor het verwijderen van asbest. Find Asbestinventarisatie werkte samen met een aantal gecertificeerde partners op het gebied van asbestverwijdering. Vraag een offerte aan.

FAQ voor bedrijven

Hieronder hebben we aantal veelgestelde vragen op een rij gezet over asbest inspectie voor bedrijven:

Kan ik subsidie krijgen om asbest te verwijderen?

Indien u een bedrijf heeft kunt u gebruik maken van een tweetal fiscale regelingen.

 1. Vervangingsregeling voor asbest: van toepassing als u asbesthoudende materialen wilt vervangen van uw stal, loods of kantoor dan kunt u gebruikmaken van de regelingen Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL).
 1. Asbestsaneren en zonnepanelen plaatsen: wanneer u van plan bent om uw stal, loods of kantoor asbestvrij te maken en om zonnepanelen te plaatsen, dan kunt u gebruik maken van twee subsidieregelingen. Voor agrariërs kan dit zeker interessant zijn. 

Wanneer moet ik als werkgever materiaal met asbest laten verwijderen?

Asbest dient u te verwijderen wanneer:

 • De asbestvezels niet of nauwelijks meer vastzitten aan het oorspronkelijke materiaal
 • Het asbest in slechte staat verkeert
 • Het asbest door bewerking (slopen of renoveren) er asbestvezels vrijkomen of als het risico daarop onaanvaardbaar is.

Wat moet een school doen als er asbest in het schoolgebouw zit?

Zodra het een direct risico vormt voor werknemers en kinderen dient het asbest meteen te worden gesaneerd. Is er geen sprake van direct risico, doet de eigenaar van het gebouw er verstandig aan om een asbestbeheersplan op te stellen met een deskundige. Op die manier kan een passende procedure worden ingezet om een schone werk- en leeromgeving te garanderen.

Ik wil mijn werknemers beschermen tegen asbest. Wat kan ik doen?

Asbest vormt pas een bedreiging als de vezels vrij kunnen komen en vervolgens worden ingeademd. Deze vezels kunnen vrijkomen door werkzaamheden als schuren, zagen, boren of breken van asbest. Wanneer u uw werknemers wilt beschermen tegen asbest doet u er verstandig aan om voor de start van een sloop of renovatie van een gebouw een gecertificeerd bedrijf een inventarisatie te laten doen en vervolgens vakkundig de asbest te laten verwijderen.

Particulieren en asbest

Naast de vele bedrijven die Find Asbestinventarisatie al heeft mogen voorzien van een asbestinventarisatie of asbest inspectie, bieden wij onze diensten ook aan particulieren aan. Hieronder treft u een aantal veelgestelde vragen omtrent asbest. Mocht u meer informatie willen over uw specifieke situatie, vul dan het contactformulier in of bel naar 0513 – 653 318.

Moet ik het asbesthoudende materiaal per se (laten) verwijderen?

Dat hangt af van de staat en het soort materiaal waarin de asbest is verwerkt. Is er geen risico dat de asbestvezels in de leefomgeving terecht komen? Dan hoeft u het asbest niet te laten verwijderen. Zit het los of is het oppervlakte aangetast? Dan moet u het direct afschermen en laten verwijderen. Wanneer u een woning huurt en u vermoedt dat er asbest in de woning aanwezig is, dan is de verhuurder verantwoordelijk voor het correct verwijderen van de asbest.

Mag ik asbest zelf verwijderen?

Ja, maar dan wel onder strenge condities en onder bepaalde voorwaarden. U dient dus rekening te houden met:

 • Per kadastraal perceel mag u maximaal 35 m2 asbesthoudende (hechtgebonden) asbestplaten verwijderen
 • Per kadastraal perceel mag u niet meer dan 35 m2 vloertegels of vloerbedekking met asbest verwijderen.

Alle andere soorten asbest dient u na een asbestinventarisatie door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf te laten verwijderen. Regels en wetten omtrent asbestverwijdering voor particulieren staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en in het Bouwbesluit 2012. U dient altijd uw gemeente op de hoogte te stellen door middel van een sloopmelding.

Moet ik asbest verwijderen bij het verkopen van mijn huis?

Nee, er is geen saneringsplicht in Nederland. Wanneer het asbest gevaar oplevert voor mens en milieu dient u het wel te laten verwijderen. Wanneer u vermoedt dat er asbest in de woning aanwezig is, laat dan een asbestinventarisatie uitvoeren door Find Asbestinventarisatie.

Wat moet ik doen als ik asbest wil laten verwijderen?

Wanneer u een pand, woning of ander object van voor 1994 wil renoveren, slopen of gedeeltelijk slopen moet u een sloopmelding bij uw gemeente deponeren. Uw gemeente zal u dan uitsluitsel geven of u het asbest zelf mag verwijderen of dat u het moet laten doen door een gecertificeerd bedrijf. Let op: een dergelijk bedrijf mag alleen de asbest verwijderen wanneer er een asbestinventarisatie is gedaan.

Waar vind ik een sloopmeldingsformulier?

Via het Omgevingsloket kunt u het formulier verkrijgen. Deze kunt u digitaal invullen of via de post opsturen naar uw gemeente. Een dergelijk melding is gratis.

Kan ik als particulier subsidie krijgen om asbest te verwijderen?

Helaas geeft de overheid geen subsidie aan particulieren. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer u een uitkering heeft, kunt u mogelijk aanspraak maken op bijzonder bijstand van de gemeente. Neem contact op met uw gemeente voor vragen omtrent subsidie.

Werkgebied asbestinventarisatie

Hieronder vindt u een overzicht van gebieden waarin we veelal asbestinventarisatie uitvoeren. Voor meer informatie over uw regio bekijkt u de bijbehorende pagina:

Neem contact op

Wilt u meer informatie over asbestinventarisatie of asbest inspectie? Vul dan het onderstaande contactformulier in of neem telefonisch contact op via 0513 – 653 318 .

Uw naam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Offerte asbestinventarisatie

De kosten van een asbestinventarisatie in uw pand zijn afhankelijk van de grootte van het gebouw, het doel van de asbest inspectie en de daarvan afhankelijke omvang van de inventarisatie. Vraag direct een geheel vrijblijvende offerte aan voor asbestinventarisatie en inspectie in Friesland en omstreken. Een van onze specialisten neemt vervolgens telefonisch contact met u op om de mogelijkheden en kosten met u te bespreken.

Overig onderwerp (verplicht)


captcha

Uw bericht

We wijzen u op onze Privacy- en cookieverklaring.

Op alle verrichtingen gelden de Algemene Voorwaarden, welke leidend zijn, van Find Bedrijven.
U kunt kosteloos de Algemene Voorwaarden aanvragen via onze administratie of downloaden vanaf onze website.