Asbestinventarisatie en asbest analyse

“Asbestinventarisatie voor een schone en gezonde leefomgeving.”

Heeft u vermoeden van de aanwezigheid van asbest in uw woning of bedrijfspand? FIND Asbestinventarisatie kan het voor u opsporen. Wij kunnen het opsporen in onder andere woningen, bouwwerken, fabrieken en materialen en schepen. 

Een asbestinventarisatie bestaat uit een locatieonderzoek waarbij het gebouw doorlopen wordt, materiaalmonsters genomen worden wanneer asbest verdacht materiaal aangetroffen wordt. Onze deskundigen beschikken over de juiste kennis en ervaring om de inventarisatie vlot, accuraat en efficiënt uit te voeren.

Wat ontvangt u van ons:

  • Overzichtelijke rapportage, conform bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling (voorheen SC-540), binnen vier dagen ontvangen
  • Samenvatting behorende bij betreffende asbestinventarisatierapport (geschikt voor calculatie)
  • Line-up registratie (opsomming met beperkingen en eventueel nog te nemen stappen)
  • Continue updates over de werkzaamheden
  • Een betrouwbaar en onafhankelijk advies

Wanneer is een inventarisatie verplicht?

Per 1 juni 2008 geldt in Nederland de norm bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling (voorheen SC-540). Dit betekent een wettelijke verplichting van asbestinventarisatie bij alle gebouwen die gebouwd zijn voor 1994. Dit mag enkel nog uitgevoerd worden door deskundige en gecertificeerde bedrijven. Deze verplichting geldt voorafgaand aan een renovatie of sloop. Eigenaren, vastgoedeigenaren en wooncorporaties voeren asbestinventarisaties uit in het kader van de Arbowetgeving, Woonwetgeving en met het oog op eventuele aansprakelijkheid.

Doel van asbestinventarisatie

Het doel van een inventarisatie naar asbest is het in kaart brengen van asbesthoudende materialen. Redenen voor asbestinventarisatie zijn:

  • Renovatie van gebouwen
  • Een sloop
  • De verkoop van een gebouw of pand
  • Een risicobeoordeling van aanwezige asbest

Asbestinventarisatie: Wat is het?

Tijdens een asbestinventarisatie brengen we alle asbesthoudende materialen en toepassingen in een gebouw in kaart. Vooraf wordt de nodige deskresearch uitgevoerd. Dit doen we door het bestuderen van bouwtekeningen, oude rapportages en het interviewen van gebruikers of beheerders. Wanneer er asbest is gevonden, wordt het door een Deskundig Inventariseerder Asbest ( DIA) bemonsterd en vervolgens door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd.
De bevindingen worden verwerkt in een duidelijke rapportage. Belangrijk onderdeel van deze rapportage is de classificatie volgens de zogenaamde SMA-rt database. Zo bepalen we de hoogte van het risico voor het asbestverwijderingsbedrijf en de geldende veiligheidsvoorschriften voor het saneren.
 

Asbestinventarisatie – Direct waarneembaar asbest

Voorafgaand aan sloop of renovatie van een pand is het verplicht om een volledige asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestinventarisatie bureau. Tijdens een eerste asbestinventarisatie wordt geen zwaar destructief onderzoek uitgevoerd. In de rapportage worden alle visueel direct waarneembare asbesthoudende materialen en toepassingen opgenomen. Zo heeft u een compleet beeld van het aanwezige asbest.
 
Asbesthoudende toepassingen die alleen met behulp van zwaar destructief onderzoek kunnen worden waargenomen worden door middel van aanvullende inventarisatie inzichtelijk gemaakt. In overleg kan worden bepaald dat het destructief onderzoek uitgevoerd zal worden tijdens de eerste inventarisatie zodat een aanvullende inventarisatie mogelijk niet nodig is.
 

Asbestinventarisatie –  Niet direct waarneembaar asbest

Tijdens een eerste asbestinventarisatie brengen we de visueel waarneembare asbesthoudende toepassingen in kaart. Vaak voeren we  deze in een bewoonde situatie uit. Er wordt dan geen zwaar destructief onderzoek uitgevoerd om de integriteit en functionaliteit van een gebouw of object niet aan te tasten.
 
Wanneer uit het asbestinventarisatierapport blijkt, dat er asbesthoudende materialen of toepassingen aanwezig kunnen zijn die alleen met zwaar destructief onderzoek inzichtelijk kunnen worden gemaakt (de zogenaamde beperkingen), dient voorafgaand aan sloop of renovatie hiervan een aanvullende asbestinventarisatie te worden uitgevoerd.
 

Bij twijfel: doe een asbestinventarisatie

Het percentage zieken door asbest is nog altijd te hoog. Het is dan ook raadzaam om bij twijfel een asbestinventarisatie te doen. Asbest is voornamelijk te vinden in oude huizen, bedrijfspanden, grote bouwwerken en zelfs in schoolpanden. Onder andere voor de volgende instanties en bedrijven hebben wij inventarisatie naar asbest gedaan:

Neem contact op

Wilt u meer informatie over asbestinventarisatie of asbest inspectie? Vul dan het onderstaande contactformulier in of neem telefonisch contact op via 0513 – 653 318 .

Uw naam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Offerte asbestinventarisatie

De kosten van een asbestinventarisatie in uw pand zijn afhankelijk van de grootte van het gebouw, het doel van de asbest inspectie en de daarvan afhankelijke omvang van de inventarisatie. Vraag direct een geheel vrijblijvende offerte aan voor asbestinventarisatie en inspectie in Friesland en omstreken. Een van onze specialisten neemt vervolgens telefonisch contact met u op om de mogelijkheden en kosten met u te bespreken.

Overig onderwerp (verplicht)


captcha

Uw bericht

We wijzen u op onze Privacy- en cookieverklaring.

Op alle verrichtingen gelden de Algemene Voorwaarden, welke leidend zijn, van Find Bedrijven.
U kunt kosteloos de Algemene Voorwaarden aanvragen via onze administratie of downloaden vanaf onze website.