Find Asbestinventarisatie is momenteel druk in de weer om het Wetterskip Fryslân gebouw te Leeuwarden in te kaderen op asbesthoudende materialen. Binnenkort zal er een herinrichting plaatsvinden in het grote maar toch van buiten modern uiterlijk lijkend gebouw aan de Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden.
In goed overleg met de opdrachtgever is er vooraf een plan van aanpak opgesteld om tot een zo “volledig” mogelijke asbestinventarisatie te komen.

Find Asbestinventarisatie gaat in het Type A asbestinventarisatie net een paar stappen verder waar een ander ophoudt. Zo wordt er dieper ingegaan op constructie bouwdelen van betreffend pand. Tijdens de inventarisatie is er constant een gebouwenbeheerder bij welke informatie toespeelt op mogelijke diep gewortelde toepassingen.
Al met al een prachtige opdracht voor de werknemers van Find Asbestinventarisatie.