Met een deskundige asbestinventarisatie in uw pand in Friesland komt u er snel achter of er asbest aanwezig is. De specialisten van Find Asbestinventarisatie voeren een asbestonderzoek uit en schrijven een rapportage voor u. Ook de eventuele verwijdering van asbest verzorgen we voor u.

  • RvA en conform bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling (voorheen SC-540) gecertificeerd
  • Wij komen bij u in Friesland langs voor advies
  • Veilige en deskundige asbestverwijdering

Neem contact op met Find voor meer informatie over een asbestinventarisatie van uw pand in Friesland. Wij komen bij u langs in elke stad en elk dorp in Friesland om u te adviseren over de asbest inspectie.

Bel 0513 653 318

logo-3
logo-1
logo-2

De kosten van asbestinventarisatie in Friesland en omstreken

De tarieven van asbestinventarisatie zijn niet vooraf vast te stellen. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de grootte van de ruimte, omdat we alles uitvoerig inspecteren. Het uitvoeren van een asbestinventarisatie is specialistisch werk en moet voldoen aan hoge veiligheidseisen. Vraag een vrijblijvende offerte aan voor een asbestinventarisatie van uw pand.

Vraag een offerte aan

Asbest inspectie

Laat een asbest inspectie uitvoeren om de aanwezigheid van asbest in uw pand te controleren. In ons professionele laboratorium in Friesland analyseren we jaarlijks ruim 10.000 asbestmonsters. We kunnen asbestmonsters al binnen 24 uur analyseren, zodat u snel de resultaten van de asbest inspectie krijgt. Daarnaast werken we met mobiele laboratoria om op locatie monsters te nemen en luchtmetingen uit te voeren.

  • Asbest luchtmetingen
  • Asbestidentificatie
  • Visuele inspectie

Asbestonderzoek: inventarisatie van asbestverdachte materialen

Met een asbestinventarisatie vindt u gauw uit of er asbest aanwezig is in uw pand. Wij voeren een uitgebreid onderzoek uit op locatie: we controleren uw gebouw(en) op asbestverdachte materialen en schrijven een rapport over onze bevindingen. Een asbestinventarisatie is vooral belangrijk in de volgende situaties:

  • Renovatie van een bouwwerk
  • Sloop van een pand
  • Aankoop of verkoop van een gebouw
  • Risicobeoordeling van aanwezige asbest

Asbest verwijderen

Asbest moet u nooit zelf verwijderen, omdat er bij de werkzaamheden bijna altijd vezels vrijkomen die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. De specialisten van Find Asbestinventarisatie zijn op de hoogte van de veiligheidseisen, zodat we de asbest in uw woning of bedrijfspand veilig en vakkundig kunnen verwijderen.

Asbestinventarisatie voor bedrijven

Asbest in uw pand levert vaak pas problemen op wanneer de vezels vrijkomen en uw werknemers deze kunnen inademen. Het is echter nooit verstandig om asbest te laten zitten. Vooral bij de sloop of renovatie van een gebouw kunnen de asbestvezels gemakkelijk vrijkomen en problemen veroorzaken. Twijfelt u over de aanwezigheid van asbest in uw pand? Neem dan contact op met Find Asbestinventarisatie voor een deskundige asbest inspectie en eventueel de verwijdering van asbest.

Asbest inspectie voor particulieren

Vermoedt u dat er asbest in uw woning in Friesland aanwezig is? Laat dan een vakkundige asbestinventarisatie uitvoeren. In enkele gevallen vormt de aanwezigheid van asbest geen gevaar en kunt u dit laten zitten. Vaak bestaat echter het risico dat asbestvezels in uw leefomgeving terechtkomen. Dit kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom is het verstandig om asbest te laten verwijderen door een specialist.

Asbest inventarisatie in Friesland en omstreken

Find voert inspecties en analyses uit in Friesland en de rest van Nederland. Vermoedt u de aanwezigheid van asbest in uw woning of bedrijfspand, dan neemt u contact met ons op via 0513 653 318. Voor asbestinventarisatie in onder meer de volgende plaatsen komen wij bij u langs:

Accepteer de marketing-cookies om het Google maps kaartje te bekijken. Klik hier.

Projecten in Friesland

Bekijk hieronder een paar van de projecten die Find Asbestinventarisatie in Friesland heeft uitgevoerd.

Aanvang asbestverwijdering werkzaamheden Friesland Campina

Vanaf komend weekeinde starten de asbestverwijderingswerkzaamheden weer bij Friesland Campina vestiging Leeuwarden. Na een asbestverwijderingstop zal er opnieuw een fase worden opgestart om productielijnen te optimaliseren. Op basis van deze optimalisatie zullen alvorens werkzaamheden betreffende asbestbronnen onder verscherpte condities worden verwijderd voor Friesland Campina. Als eindrapporteur zal Find Inspecties & Analyses, Milieulaboratorium, de eindcontroles onafhankelijk uitvoeren om tot een verantwoordelijke arbo-werkplek te komen. Zo wordt er binnen 24 uur gehandeld om productieverliezen tegen te gaan.

Nieuwbouw Noorderhoek Sneek

Wijkvernieuwing Noorderhoek In ketensamenwerking is er een start gemaakt door Find Asbestinventarisatie tot het inventariseren van een kleine 200 wooneenheden op asbesthoudende bouwkundige materialen. Voor de herstructurering van Noorderhoek is door de Elkien een plan gemaakt voor de realisatie van ruim 200 nieuwe woningen. Gelijktijdig met de planvorming voor nieuwbouwwoningen is besloten om deze woningen aan te sluiten op een collectief duurzaam verwarmingssysteem en op een systeem voor nieuwe sanitatie. Rioolwaterzuivering en opwekking van de verwarming zijn aan elkaar gekoppeld; bij de zuivering van rioolwater wordt energie opgewerkt die wordt gebruikt om de woningen te verwarmen en koelen. Elkien bouwt met de nieuwbouw in de Noorderhoek aan haar volkshuisvestelijke doel: er worden betaalbare, toekomstbestendige woningen gebouwd voor mensen die niet in hun eigen wonen kunnen voorzien. De doelgroep voor sociale huurwoningen (kleinere, 1- en 2-persoons gezinnen) neemt toe. Deze groep bestaat voornamelijk uit jongeren en senioren en trekt naar de grotere kernen zoals Sneek. Door te bouwen in de Noorderhoek blijft Elkien haar doelgroep actief bedienen.

Asbestinventarisatie Wetterskip Fryslân

Find Asbestinventarisatie is momenteel druk in de weer om het Wetterskip Fryslân gebouw te Leeuwarden in te kaderen op asbesthoudende materialen. Binnenkort zal er een herinrichting plaatsvinden in het grote maar toch van buiten modern uiterlijk lijkend gebouw aan de Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden. In goed overleg met de opdrachtgever is er vooraf een plan van aanpak opgesteld om tot een zo “volledig” mogelijke asbestinventarisatie te komen. Find Asbestinventarisatie gaat in het Type A asbestinventarisatie net een paar stappen verder waar een ander ophoudt. Zo wordt er dieper ingegaan op constructie bouwdelen van betreffend pand. Tijdens de inventarisatie is er constant een gebouwenbeheerder bij welke informatie toespeelt op mogelijke diep gewortelde toepassingen. Al met al een prachtige opdracht voor de werknemers van Find Asbestinventarisatie.

Asbestautoriteit Find haalt opdracht gemeente Heerenveen binnen

In opdracht van gemeente Heerenveen rondt Find Asbestinventarisatie momenteel een asbestonderzoek af betreffende een tweetal scholen, bijgebouwen en worden er meerdere tijdelijke onderwijshuisvestigingen aan de Sallandlaan te Heerenveen onderzocht. Gecombineerd worden er meerdere bedrijfspanden aan de Gedempte Molenwijk te Heerenveen (Friesland) onderzocht op asbesthoudende bouwkundige materialen. Deze panden staan op de nominatie om gesloopt te worden.

Afspraak maken voor asbestinventarisatie in Friesland

Voor meer informatie over het laten uitvoeren van een asbest inspectie of inventarisatie belt u 0513 653 318. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen.

Uw naam (verplicht)

Telefoonnummer

Uw email (verplicht)

Onderwerp


captcha

Uw bericht

We wijzen u op onze Privacy- en cookieverklaring.