Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft deze week voor Drenthe de eerste digitaal openbare asbestdakenkaart van Nederland gelanceerd.

Op deze kaart kunnen gebouweigenaren zien of hun dak asbest bevat én of het dak geschikt is voor zonnepanelen. Gedeputeerde Stelpstra: “De asbestdakenkaart is het resultaat van een nieuwe innovatieve meetmethode waarbij een vliegtuig met een geavanceerde camera daken heeft kunnen bekijken. De kaart is een goed middel voor bewustwording en helpt ons om de asbestsanering te versnellen. Ook de ‘Asbestregeling Drenthe’, helpt met deze versnelling. Wat wij het liefst zien is dat huiseigenaren hun asbest dak meteen vervangen door een duurzaam dak. We pakken dit samen op met de Drentse gemeenten.”

Bert Bouwmeester (voorzitter VDG Milieu en burgemeester van Coevorden) vult aan: “Het saneren van de asbestdaken is een mooi aanknopingspunt voor verduurzaming.
We werken in Drenthe met twaalf gemeenten die elkaar goed kunnen vinden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we per gemeente goed kunnen meewerken aan maatwerk.”

Pilotgemeenten

Bij de lancering was ook wethouder Kirsten Ipema aanwezig. “ Per 2024 zijn asbestdaken verboden. De eigenaren zijn verantwoordelijk voor de sanering.
Als gemeente willen we hierin echter zoveel mogelijk faciliteren. Gezien de omvang van de problematiek zien we dit niet als een individueel maar als een maatschappelijk probleem.
We zijn blij dat we in Drents verband de versnellingsaanpak hebben. Noordenveld kijkt op basis van de voortgang of we nog aanvullende maatregelen gaan treffen om onze inwoners verder te ondersteunen.”

„Op deze manier dragen we bij aan de verduurzaming van onze gemeente zoals we dat ook hebben opgenomen in onze Omgevingsvisie 2030.
Daarom zijn we dan ook trots om bij dit gezamenlijke initiatief betrokken te zijn. De kaart is op dit moment alleen voor de gemeenten Hoogeveen en Noordenveld geopend.
Het Drents Energieloket organiseert ook nog informatieavonden rondom dit thema. Halverwege juli is de kaart voor heel Drenthe beschikbaar.”

Lage rente

Om de asbestsanering te versnellen heeft de provincie Drenthe daarnaast de ‘Asbestregeling Drenthe’ in het leven geroepen.
Huiseigenaren kunnen tegen een lage rente een lening afsluiten om de verwijdering van een asbest dak te financieren.

De gemeente Noordenveld houdt samen met het Drents Energieloket een informatieavond over asbest.
Eigenaren van particuliere woningen die waarschijnlijk een asbestdak hebben, ontvangen binnenkort een uitnodiging.
De asbestdakenkaart is te vinden op http://noordenveld.asbestdakenkaart.nl.
Meer informatie over asbest en de verwijdering staat op www.drentsenergieloket.nl.

Bron: Ter Apeler Courant