Net nu Leco de gang erin heeft, moet de energiecoöperatie op de rem trappen. Vorig jaar wist Leco voor 10.000 zonnepanelen aan SDE-gelden binnen te halen. Een deel van de subsidie gaat echter weer retour Den Haag. De asbestdaken op stallen en bedrijfsgebouwen vertragen de uitleg van de zonnepanelen.

“We krijgen de zonnepanelen wel gefinancierd, maar kunnen ze domweg niet allemaal kwijt”, zegt voorman Leo Andringa. In overeenstemming met de wensen van de lokale politiek gaat de voorkeur van Leco uit naar het plaatsen van de panelen op bestaande bebouwing. Maar daar stuit de energiecoöperatie op uitvoeringsproblemen als gevolg van oude asbestdakbedekkingen. “Boeren en bedrijven willen wel meewerken aan de verduurzaming, maar lopen tegen de kosten van de asbestverwijdering aan.” Tot voor kort konden dakeigenaren een beroep doen op een saneringsregeling van negen euro per vierkante meter, aldus Andringa. Maar die gecombineerde subsidiepot van Rijk en provincie is inmiddels opgedroogd. “Dat zet de dakeigenaren voor het blok: wel de wettelijke verplichting om voor 1 januari 2025 het asbest te verwijderen, aan de andere kant ontbreekt het hen aan financiële middelen. Leco hobbelt daar weer achteraan.”

Twee doelen

Om de impasse te doorbreken bepleit de lokale energiecoöperatie de oprichting van een gemeentelijk stimuleringsfonds. Gefinancierd met geld van de Bank Nederlandse Gemeenten, zoals dat ook voor startersleningen gebeurt. De gebouwgebonden regeling dient twee doelen: de sanering van de asbestdaken en tegelijkertijd de vervanging door zonnecelbeplating. “De gemeente subsidieert de verwijdering van het asbest en koppelt daaraan een goedkope lening voor de aanschaf van zonnepanelen. Zo sla je twee vliegen in één klap.” De saneringssubsidie kost Opsterland geld, maar wordt deels gecompenseerd door een hogere opbrengst aan ozb, aldus Andringa. “Omdat Leco ook belang heeft bij de asbestverwijdering wil de coöperatie zelf aan de sanering bijdragen met 2,50 euro per vierkante meter. Er moet schot komen in de zaak.”

Potentieel benutten

Opsterland wil voor 2022 honderd hectare aan zonne-energie installeren. Elk zonnepaneel op een dak, is er een die niet in het landschap komt, schrijft Leco in de pleitnota die hij vorige week naar de politieke partijen stuurde. Andringa: “Eigenaren van asbestdaken kunnen nu nergens aankloppen voor een hypotheek en straks ook niet meer voor de verzekering. En ondertussen blijft het potentieel aan duurzaamheidsmeters onbenut. Met een gebouwgebonden regeling blijf je de commerciële ontwikkelaars van grootschalige zonnevelden een stap voor en houd je de opbrengsten binnen de gemeente.”

Om hoeveel asbestdaken het in Opsterland gaat, durft Andringa niet te zeggen. “In de Leco-praktijk komen we er in ieder geval te veel tegen. Voor de gemeente moet het echter niet te moeilijk zijn om met een scan aan de hand van de WOZ-waarde een schatting te maken.”

Bron: Sa24