Asbest is een schadelijke stof die ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt. Vanwege het hoge gezondheidsrisico is asbestverwijdering geen makkelijke taak om zelfstandig uit te voeren. De overheid heeft besloten alle asbestdaken vanaf 2024 te verbieden. Find komt daarom met een subsidiepakket voor asbestverwijdering van daken met een oppervlakte van meer dan 35 m2. Find is een milieukundig adviesbureau dat is gecertificeerd in de asbestinventarisatie en asbestverwijdering van zowel particuliere woonruimtes als bedrijfspanden. We kunnen u met de volgende services van dienst zijn:

 • Asbest inspectie
 • Asbest analyse
 • Asbestinventarisatie
 • Asbestverwijdering

Kosten asbest verwijderen

De kosten van een asbestinventarisatie en asbestverwijdering zijn opgebouwd uit verschillende elementen. Zo is de grootte van de ruimte een bepalende factor, omdat we de volledige ruimte uitvoerig moeten inspecteren. Daarnaast zijn de hoeveelheid asbest die we in de ruimte vinden, de verwerking en verwijdering van het asbest van invloed op de totaalprijs. Om het asbest zo veilig mogelijk af te voeren, werken we nauw samen met een aantal gecertificeerde partners.

Subsidie voor asbest verwijderen

De overheid heeft besloten om alle asbestdaken vanaf 2024 te verbieden. Is uw huis of bedrijfspand voor 1994 gebouwd? Dan moet u het laten inspecteren door een gecertificeerd bedrijf, omdat het dak asbest kan bevatten. De kosten van een asbestinventarisatie en -verwijdering zijn afhankelijk van enkele factoren en kunnen flink oplopen. Daarom mogen eigenaren van gebouwen subsidie aanvragen voor de renovatie van hun asbestdak. Deze subsidie is voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 m2 en geldt voor zowel particulieren als bedrijven. Er gelden wel enkele voorwaarden voor de subsidie van asbestsanering. Zo moet 1) een gecertificeerd bedrijf het asbest verwijderen en 2) betreft de subsidie uitsluitend de asbestdaken. Ander asbestmateriaal wordt niet gesubsidieerd, omdat het asbest niet kan vrijkomen door blootstelling aan de weersomstandigheden.

Per vierkante meter geeft de overheid € 4,50 subsidie, met een maximum van € 25.000 per adres.

Subsidiepakket asbestinspectie

Door goedkoop en collectief in te kopen, kunnen we u een gereduceerd tarief voor een subsidiepakket voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering aanbieden. Ons subsidiepakket heeft de toepasselijke naam Once in a Lifetime gekregen. We nemen al het werk uit handen; van aanvraag tot oplevering. Ook zorgen we voor de benodigde inspectie, documentatie, vergunningen en subsidie.

Het Once in a Lifetime subsidiepakket voor asbestsanering kan uit de volgende services bestaan:

 • Aanvragen subsidie voor asbestdaken >35 m2 (voor buitenlocaties)
 • Gegevens invoeren in Landelijk Asbestvolgsysteem (verplicht)
 • Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling (voorheen SC-540) (verplicht)
 • Aanvraag verplichte sloop- en/of renovatievergunning (melding)
 • Offerteaanvraag asbest verwijderen conform SC-530 (verplicht)
 • Eindbeoordeling na asbestverwijdering. Visuele inspectie conform NEN-2990 (verplicht)
 • Offerteaanvraag nieuwe dakplaten (combinatiepakket)

Services Find Bedrijven

Asbestinspectie en -analyse

Bij een asbestinspectie van Find Asbestinventarisatie ontvangt u binnen vier werkdagen een onafhankelijk advies en overzichtelijke rapportage conform bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling (voorheen SC-540). We stellen een samenvatting van het asbestinventarisatierapport op; dit kunt u gebruiken voor de calculatie. Ook leggen we een opsomming met beperkingen en stappen (een zogenoemde line-up) aan u voor. U ontvangt continue updates over de werkzaamheden en we garanderen een onafhankelijke aanpak.
Kies voor een asbestinspectie

Asbestinventarisatie

Bij een asbestinventarisatie brengen we alle materialen die asbest bevatten in kaart. Voorafgaand bekijken we oude rapportages en bouwtekeningen, en interviewen we eventueel oude gebruikers of beheerders. Een DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) neemt monsters van het asbest en een onafhankelijk laboratorium analyseert deze monsters. De uitkomsten worden, samen met de classificatie volgens SMA-rt database, opgenomen in de rapportage. De veiligheidsvoorschriften voor de asbestsanering bepalen we aan de hand van de asbestinventarisatie.

Kies voor een asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

Wanneer u vermoedt dat u in uw woning of bedrijfspand asbest heeft, kunt u altijd een Find asbestinventarisatie aanvragen. Asbest kan op veel plekken in uw huis of uw bedrijfspand voorkomen en om uw veiligheid en die van uw werknemers te kunnen garanderen, laat u het asbest professioneel verwijderen. U dient een asbestverwijdering altijd te melden bij uw gemeente. Uw gemeente besluit namelijk of u het asbest zelf mag verwijderen of dat u dit moet laten doen door een gecertificeerd bedrijf. Via het omgevingsloket vraagt u een sloopmeldingsformulier aan. Een sloopmelding is gratis en u kunt een ingevuld formulier digitaal of per post opsturen. Voor een particulier is het toegestaan om twee soorten asbesthoudend materiaal te verwijderen: dakplaten en vloerbedekking of -tegels. Als u het asbest als particulier wilt verwijderen, zijn er twee dingen waar u rekening mee moet houden:

 • Per kadastraal perceel mag u maximaal 35 m2 (hechtgebonden) asbestplaten verwijderen
 • Per kadastraal perceel is het niet toegestaan om meer dan 35 m2 asbesthoudende vloertegels of -bedekking te verwijderen

Voor asbest in de volgende materialen is het verplicht om na een asbestinventarisatie de asbestverwijdering door een professioneel bedrijf te laten uitvoeren:

 • Platen achter het stopcontact
 • Dakbeschot
 • Isolatiemateriaal om de verwarmingsbuizen
 • Materiaal in de verwarmingselementen

Asbest in woning

Bij asbest in uw woning is het belangrijk om bij de gemeente te informeren over de asbestverwijdering. Wanneer u de dit moet uitbesteden, is het verplicht om voorafgaand aan de sanering (asbestverwijdering) een asbestinventarisatie te laten doen.

Contact met Find Bedrijven

Voor meer informatie over asbestinventarisatie, -inspectie en -analyse neemt u via onderstaand contactformulier contact met ons op. Tevens zijn wij telefonisch bereikbaar via 0513 – 653 318.

We wijzen u op onze Privacy- en cookieverklaring.