Naar aanleiding van de publicatie eind vorig jaar in de staatscourant heeft Find de vijf belangrijkste wetswijzigingen voor u in kaart gebracht die direct gevolgen hebben voor al uw asbestprojecten. Conform de publicatie mogen de wijzigingen pas doorgevoerd worden per 1 april, echter heeft het Centrale College van Deskundigen asbest op 19 december besloten om de wijzigingen al door te voeren indien gewenst. Hieronder in het kort omschreven.

Meldingstermijn van twee naar een werkdag teruggebracht

Moest voorheen nog minimaal twee werkdagen van tevoren voorafgaand aan de werkzaamheden de begin en de eindtijd van de asbestinventarisatie worden gemeld in het LAVS (minus uitzonderingen), nu is dat nog slechts een werkdag. Gebleken is dat dit geen afbreuk doet aan de controlemogelijkheden van de certificerende instelling.

Representatief materiaalmonster vanaf nu ook geldig binnen een bouwserie

Deze wijziging brengt nu versoepeling; als een bouwkundig aangebrachte toepassing aangebracht is in meerdere woningen die in eenzelfde bouwserie zijn gebouwd, mag ook gebruik worden gemaakt van een materiaalanalyse dat afkomstig is van hetzelfde materiaal uit een andere woning. Voorbeelden van dit soort toepassingen zijn gevelpanelen, asbestcementleidingen etc. Voorwaarde is wel dat het een toepassing is waarin het asbest homogeen is verwerkt uit een uniek complex (bijv kantoorpand, flatgebouw of serie eengezinswoningen).

Calamiteiten – van asbestrisico naar ‘risico’s voor de werk- en leefomgeving’

Calamiteit wordt vanaf nu omschreven als een ‘onverwachte gebeurtenis die kan leiden tot ernstige risico’s voor de werk- en leefomgeving.’ De definitie van het begrip ‘calamiteit’ is dus aangepast door deze niet langer te beperken tot ‘asbestrisico’s voor werk- en leefomgeving’ maar te verruimen tot ‘risico’s voor de werk- en leefomgeving’. Asbest wordt hiermee serieuzer genomen.  Door het aanpassen van de definitie kunnen calamiteitendiensten direct in actie komen bij bijvoorbeeld een lekkende rioolbuis. Deze levert niet direct een gevaar op vrijkomen van schadelijke asbestvezels. Echter door het lek kunnen andere risico’s ontstaan.

Binnensanering van asbesttoepassingen eenvoudiger; minder vaak containment nodig

Asbesttoepassingen in een binnensituatie mogen worden gerapporteerd als toepassing die mogen worden verwijderd onder openlucht condities als deze onder een asbesthoudend dak aanwezig zijn en het dak sowieso moeten worden gesaneerd.

Voorheen was er in de uitvoeringspraktijk onduidelijkheid over het saneren van asbesttoepassingen in een binnensituatie wanneer ook het bovenliggende asbestdak zou worden verwijderd. De vooronderstelling was dat dit volgtijdelijk moest gebeuren waarbij het binnengelegen asbest eerst, middels het bouwen van een containment, moest worden verwijderd voordat het dak mocht worden gesaneerd.

Indien bij de asbestinventarisatie hechtgebonden asbesthoudende toepassingen of restanten hiervan zijn aangetroffen die zich bevinden in een ruimte die ligt onder een asbesthoudend dak bestaande uit golfplaten of dakbeschot en deze toepassingen na het verwijderen van dat dak volledig en in direct contact staan met de open lucht, mogen deze toepassingen (onder voorwaarden) in het inventarisatierapport onder de verwijderingstechniek openluchtcondities gerapporteerd worden.

Meer duidelijkheid over de definitie van openluchtcondities

In de praktijk was het niet altijd duidelijk wat we verstaan onder een binnen- en buitensituatie, of een ‘openluchtsituatie’. Dit is van belang in verband met de mogelijkheid om in het asbestinventarisatierapport onder ‘openluchtcondities’ te mogen rapporteren. Of van een openluchtsituatie sprake is was bijvoorbeeld in geval van een sanering van een asbesttoepassing van een balkon of een galerij niet duidelijk. De nu opgenomen tekst vult dit nader in door een balkon of galerij te omschrijven als een gevel die geheel of gedeeltelijk open is en de afmetingen ervan te koppelen aan de ruimte waar deze deel van uit maakt.

Rapporteren als openluchtcondities mag mits de diepte van de ruimte, gezien vanaf de open gevel, minder dan 50% bedraagt van de breedte van de ruimte, het oppervlak van de opening in deze open gevel ten minste 50% daarvan bedraagt en de opening niet mag zijn aangebracht met als doel om een openluchtsituatie te creëren.

Staatscourant