“AEDES”: Er zijn in Nederland zo’n 580.000 woningen met een asbestdak; dat is zo’n 7 procent van de totale woningvoorraad.

  • Subsidie 4,5 euro per vierkante meter!!

De Nederlandse overheid stelt van 2016 tot eind 2019 een subsidie beschikbaar van € 4,50 per m2 voor het verwijderen van asbestdaken. Het totale potje dat voor 2016 op deze wijze beschikbaar komt is €10 miljoen (subsidieplafond).

  • Het bezit van een asbest-houdend dak wordt strafbaar

Deze subsidieregeling kan niet los worden gezien van het verbod op het bezit van een asbest-houdend dak na 2024. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht.
Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.

“RIJKSOVERHEID.NL”: Wie na 2024 nog een asbestdak heeft moet dit verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen.

  • Geen keuze

Met andere woorden, bent u als particulier of bedrijf/instelling in bezit van een gebouw met asbestdaken, dan kunt u gebruik maken van de subsidieregeling. Doet u dit niet bent u toch verplicht het dak te vernieuwen voor 2024.

  • Er snel bij zijn

Een snelle rekensom: 580.000 dakrenovaties (groot en klein) in 9 jaar tijd: 64.400 daken per jaar. Laten we aannemen dat een gemiddelde dakrenovatie 200m2 dakoppervlak heeft. De gemiddelde subsidie per dak geeft dan 900€. Daarmee zou slechts 17% van de aanvragers daadwerkelijk subsidie krijgen. Daarna is het potje leeg. Én: 65.000 extra dakrenovaties  per jaar…..

Haast is dus geboden!!